βαστώ

формы словаβ
βαστώ
(αόρ. (ε)βάσταξα (ε)βάστηξα) 1. 1) держать в руках, на руках, нести;
2) поддерживать; подпирать; быть опорой;
3) держать, удерживать; сдерживать; останавливать; обуздывать;
          βαστώ τά δάκρυα — сдерживать слёзы;
          δέν βαστάει τή γλώσσα του — [phrase]он невоздержан на язык[/phrase];
4) снимать, занимать (комнату, квартиру и т. п.);
5) заранее нанимать, арендовать (дачу, помещение и т. п.);
6) беречь, хранить (деньги, тайну и т. п.);
7) управлять, заведовать, вести;
          βαστώ τό σπίτι — вести дом;
          βαστώ λογαριασμό — вести счёт, учёт;
8) иметь при себе, с собой;
          δέν βαστώ λεφτά μαζί μου — [phrase]у меня нет с собой денег[/phrase];
9) держать за руку, вести за руку;
10) помогать, поддерживать;
11) сохранять, удерживать (листья, плоды);
12) держать (слово, обещание);
          βαστώ τήν τάξη — поддерживать порядок;
          βαστώ γινάτι — упорствовать, упрямиться;
          βαστώ κάκια — таить злобу, злобствовать; быть злопамятным;
          τό βαστώ — быть мстительным;
          τήν βαστάει στά χέρια — [phrase]он её носит на руках[/phrase];
          δέν βαστώ τό παιδί — преждевременно рожать;

2. 1) выдерживать, быть прочным, крепким; быть носким, (хорошо) носиться (об одежде, обуви и т. п.);
2) продолжаться, длиться;
          ο καυγάς βάσταξε πολύ — ссора продолжалась долго;
3) переносить, выносить, терпеть; держаться, крепиться;
          δέ βαστώ στό κρύο — не выносить холода;
          δέ βαστώ πιά — [phrase]я больше не в силах;??? мочи нет[/phrase];
          βάστα! — [phrase]крепись!, мужайся![/phrase];
4) быть смелым, осмеливаться, отваживаться, не бояться;
          σά σού βαστάει... — [phrase]если осмелишься...[/phrase];
5) происходить, вести род, происхождение;
          δέν ξέρει κανείς πούθε βαστάει η σκούφια του — [phrase]никто но знает, какого он рода-племени[/phrase];
6) мор. держаться курса, направления;
          βαστώ πλώρη или βαστώ ρότα — держать курс;
          βαστώ όρτσα — держать галс;
          βαστώ τιμόνι — а) править, стоять у руля; б) перен. быть хорошим хозяином#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово держать в руках? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово на руках? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово нести? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово поддерживать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово подпирать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово быть опорой? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово держать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово удерживать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово сдерживать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово останавливать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово обуздывать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово снимать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово занимать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово заранее нанимать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово арендовать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово беречь? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово хранить? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово управлять? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово заведовать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово вести? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово иметь при себе? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово с собой? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово держать за руку? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово вести за руку? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово помогать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово поддерживать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово сохранять? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово удерживать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово держать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово выдерживать? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово быть прочным? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово быть носким? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово носиться? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово продолжаться? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово длиться? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово переносить? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово выносить? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово терпеть? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово держаться? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово крепиться? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово быть смелым? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово осмеливаться? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово отваживаться? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово не бояться? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово происходить? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово вести род? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово происхождение? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово держаться курса? — βαστώ
как на (ново)греческом будет слово направления? — βαστώ
как с (ново)греческого переводится слово βαστώ? — держать в руках, на руках, нести, поддерживать, подпирать, быть опорой, держать, удерживать, сдерживать, останавливать, обуздывать, снимать, занимать, заранее нанимать, арендовать, беречь, хранить, управлять, заведовать, вести, иметь при себе, с собой, держать за руку, вести за руку, помогать, поддерживать, сохранять, удерживать, держать, выдерживать, быть прочным, быть носким, носиться, продолжаться, длиться, переносить, выносить, терпеть, держаться, крепиться, быть смелым, осмеливаться, отваживаться, не бояться, происходить, вести род, происхождение, держаться курса, направления


επικίνδυνοςανομοειδήςίσαλοςκαρδιοκατακτητήςστάντζοςευμετακίνητοςανασκέλιασμαανακρίνωνεξουσίασηγόμποςαποκηρύττωεμπαισμααδιοχέτεοτοςγλυκοτραγουδάωκσφεποσίαμιτάριμαυρόχωμαβουρκότοποςλαγώνσυστράτευσηκαθέκλα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit