ξεχαρβαλωμέν|ος

формы словаβ
ξεχαρβαλωμέν|ος
1) поломанный, выведенный из строя;
2) прям., перен. расстроенный, разлаженный; расшатанный, издёрганный (тж. о нервах); разложившийся, разваленный (об армии и т. п.);
          σπίτι ~ο — а) ветхий дом; развалюха (разг.); б) разрушенная, развалившаяся семья;
3) перен. разболтанный, развинченный, расхлябанный



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово поломанный? — ξεχαρβαλωμένος
как на (ново)греческом будет слово выведенный из строя? — ξεχαρβαλωμένος
как на (ново)греческом будет слово расстроенный? — ξεχαρβαλωμένος
как на (ново)греческом будет слово разлаженный? — ξεχαρβαλωμένος
как на (ново)греческом будет слово расшатанный? — ξεχαρβαλωμένος
как на (ново)греческом будет слово издёрганный? — ξεχαρβαλωμένος
как на (ново)греческом будет слово разложившийся? — ξεχαρβαλωμένος
как на (ново)греческом будет слово разваленный? — ξεχαρβαλωμένος
как на (ново)греческом будет слово разболтанный? — ξεχαρβαλωμένος
как на (ново)греческом будет слово развинченный? — ξεχαρβαλωμένος
как на (ново)греческом будет слово расхлябанный? — ξεχαρβαλωμένος
как с (ново)греческого переводится слово ξεχαρβαλωμένος? — поломанный, выведенный из строя, расстроенный, разлаженный, расшатанный, издёрганный, разложившийся, разваленный, разболтанный, развинченный, расхлябанный


παραδίνωμαμουρεύωνταλίκαμυσταγωγίακαύσιμοπλινθοκεραμοποιόςαφέσιμοςαθλοθέτηςμαρμαρυγίαςθαλασσοποιώωμοπλατοσκοπίαλιανοκαμωμένοςαντίμεμααδενίτιδανησσοτροφίαμογγολικάφυσικοπυρηνικόςμαντάρισμααρματολόμπασηςνεκρόσυλοςμυστικιστικός




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit