σκορπώ

формы словаβ
σκορπώ
1. 1) разбрасывать; рассыпать; разметать; рассеивать (тж. перен. - по свету и т. п.);
2) излучать, испускать (свет и т. п.); разливать (запах);
3) издавать (звук);
4) перен. рассеивать, разгонять (публику и т. п.);
          ~ τά σύννεφα — разгонять тучи;
5) перен. распылять (силы и т. п.);
6) растрачивать, проматывать (деньги);
7) перен. сеять (страх и т. п.); нести с собой (добро и т. п.);
          ~ γύρω τή χαρά — нести окружающим радость;
          ~ τόν τρόμο — сеять ужас, терроризировать;

2. 1) рассеиваться, расходиться, разбегаться, разбредаться;
          ~ δεξιά καί αριστερά — разбредаться в разные стороны;
2) рассасываться (о публике и т. п.);
3) распыляться (о силах и т. п.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово разбрасывать? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово рассыпать? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово разметать? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово рассеивать? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово излучать? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово испускать? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово разливать? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово издавать? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово рассеивать? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово разгонять? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово распылять? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово растрачивать? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово проматывать? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово сеять? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово нести с собой? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово рассеиваться? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово расходиться? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово разбегаться? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово разбредаться? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово рассасываться? — σκορπώ
как на (ново)греческом будет слово распыляться? — σκορπώ
как с (ново)греческого переводится слово σκορπώ? — разбрасывать, рассыпать, разметать, рассеивать, излучать, испускать, разливать, издавать, рассеивать, разгонять, распылять, растрачивать, проматывать, сеять, нести с собой, рассеиваться, расходиться, разбегаться, разбредаться, рассасываться, распыляться


σώμαξαγορευτήςακουστόςαπαγορεύωαναπαλαιώνωκολλιάντζακωλώνωμηλιγγόνιβρωμόγλωσσοςπαρακυλιέμαικολεόπτεραμελιτζανίμυλωθρίςκασσιέρηςσπατουλάρισμαλιμπρεττίσταςζυμωταριάκοτάωοινομαγειρείοναξεμολόγητοςζηλόφτονος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit