αλισιβερίσι

формы словаβ
αλισιβερίσι
το деловая связь; перен. связь, отношения;
          δέν έχω μαζί του ~ — у нас с ним нет никаких дел#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово деловая связь? — αλισιβερίσι
как на (ново)греческом будет слово связь? — αλισιβερίσι
как на (ново)греческом будет слово отношения? — αλισιβερίσι
как с (ново)греческого переводится слово αλισιβερίσι? — деловая связь, связь, отношения


αλάκεροςσυμφοίτησημπίτιαναγάλλιααλήτηςβοτυλίασμόςπαρενοχλούμαιθώριιπποτικόςσκώληξθρηνολογίαβαρύθυμοςανθρωποειδήςήσκιωμαπιίαγροκήπιοχασμάςαποπυρηνικοποίησηπραγματείαευθύνομαιολόλευκος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit