μεγάλ|ος

формы словаβ
μεγάλ|ος
1. 1) большой, крупный;
          ~η επιχείρηση — крупное предприятие;
          οι μπότες μού είναι ~ες — [phrase]сапоги мне велики[/phrase];
          ~ο πράμα — большое дело;
2) великий; крупный, выдающийся;
          ~ φιλόσοφος — крупный философ;
          οι ~ες δυνάμεις — великие державы;
          ~οι άνδρες — великие люди;
          αυτός εγινε ~ — [phrase]он стал большим человеком[/phrase];
          η ~η εποχή του Περικλή — великая эпоха Перикла;
3) большой, важный, значительный;
          ~ο γεγονός — важное событие;
          ~ες δυσκολίες — серьёзные трудности;
          ~ες επιτυχίες — крупные успехи;
          ~η προσωπικότητα — важная личность, персона, высокопоставленное лицо;
          πρός ~η (μου) έκπληξη (λύπη) — [phrase]к великому мοему удивлению[/phrase] (огорчению);
4) старший; взрослый;
          ~η κόρη — старшая дочь;
          ~ες τάξεις — старшие классы;
          τώρα είσαι ~ — [phrase]теперь ты взрослый[/phrase];
5) пожилой, немолодой;
          ~ης ηλικίας — пожилой;
          μήν τόν βλέπεις πού είναι καλοστεκάμενος, είναι ~ — [phrase]он не так уж молод, как выглядит[/phrase];
6) высокий, высокого роста;
7) большой, многочисленный;
          ~η φαμίλια — большая семья;

===
          ~α λόγια — а) громкие слова; б) пустые обещания;
          ~ φίλος — большой друг;
          ~ο πρόσωπο — шутл. (важная) персона, вельможа;
          μικροί καί ~οι — от мала до велика;
          μέ τούς μικρούς μικρός, μέ τούς ~ους ~ — [phrase]у него ко всем подход есть, он со всеми умеет держать себя[/phrase];
          τόν έφαγε η ~η ιδέα — ирон. [phrase]он стал жертвой «великой идеи», мании величия[/phrase];
          τό ~ο ψάρι τρώει τό μικρό — погов. [phrase]большая рыба пожирает маленькую[/phrase];
          ~ο καράβι ~η φουρτούνα — погов. [phrase]большому кораблю большое плавание[/phrase];
          μεγάλη μπουκιά φάε, ~ο λόγο μήν πείς — посл. [phrase]ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами[/phrase];

2. (οί) вершители судеб; сильные мира сего#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово большой? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово крупный? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово великий? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово крупный? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово выдающийся? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово большой? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово важный? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово значительный? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово старший? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово взрослый? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово пожилой? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово немолодой? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово высокий? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово высокого роста? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово большой? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово многочисленный? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово вершители судеб? — μεγάλος
как на (ново)греческом будет слово сильные мира сего? — μεγάλος
как с (ново)греческого переводится слово μεγάλος? — большой, крупный, великий, крупный, выдающийся, большой, важный, значительный, старший, взрослый, пожилой, немолодой, высокий, высокого роста, большой, многочисленный, вершители судеб, сильные мира сего


λούφεςπαχύδερμοςαεργίααγγλίζωρήγααπολαμπίδαξεγνοιασιάερημιτικόςλευκογαλήαλμυρήθραέμβασμαχαραυγήμωλώπισμααιτιατόνανάκλισησβένωαποκοίμισμαλάντσαγενικευτικόςόχλοςοργανοποιία
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit