μεταβιβάσιμ|ος

формы словаβ
μεταβιβάσιμ|ος
1) перевозимый; переносимый; пересылаемый, переправляемый;
2) юр. могущий быть переданным, переведённым, записанным на другое имя;
          ~ον δικαίωμα — право передачи другому лицу#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово перевозимый? — μεταβιβάσιμος
как на (ново)греческом будет слово переносимый? — μεταβιβάσιμος
как на (ново)греческом будет слово пересылаемый? — μεταβιβάσιμος
как на (ново)греческом будет слово переправляемый? — μεταβιβάσιμος
как на (ново)греческом будет слово могущий быть переданным? — μεταβιβάσιμος
как на (ново)греческом будет слово переведённым? — μεταβιβάσιμος
как на (ново)греческом будет слово записанным на другое имя? — μεταβιβάσιμος
как с (ново)греческого переводится слово μεταβιβάσιμος? — перевозимый, переносимый, пересылаемый, переправляемый, могущий быть переданным, переведённым, записанным на другое имя


απροβούλευτοςανδράποδοχουρμαδιάώχ!σπαχήςξαρμυρίζωτελειωμένοςαχρειολογίαοργανωμένοςθειαφόθωροςμαστέλλοομαδοποίησηλογάριανελλιπήςυποστυλωτικόςπροαγγελίαυδρόνεφρονξαναρχιζωσχήμαμολυβοκοντυλιάαχώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit