λήγω

формы словаβ
λήγω
(αόρ. έληξα) 1) заканчиваться, кончаться; истекать (о времени, сроке);
2) грам. оканчиваться, иметь окончанием



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово заканчиваться? — λήγω
как на (ново)греческом будет слово кончаться? — λήγω
как на (ново)греческом будет слово истекать? — λήγω
как на (ново)греческом будет слово оканчиваться? — λήγω
как на (ново)греческом будет слово иметь окончанием? — λήγω
как с (ново)греческого переводится слово λήγω? — заканчиваться, кончаться, истекать, оканчиваться, иметь окончанием


σπατουλάρισμαενανθρακωτικόςγλυκανοστιάπερίφραχτοςπόνημασιδηρόδεσμοςλεβεντάνθρωποςερυθροπάρειοςαίτιοθεραπευτικήγραμματόπλεγμοαδιοργάνωτοςπορτόφυλλοσυσκευήαλπαγάςαργοπάτηταφτερολογιέμαιπεζούρααπεριγέλαστοςσβωλάκιδαφνιακός




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit