τοποθετώ

формы словаβ
τοποθετώ
1) ставить; класть; помещать, размещать, располагать, дислоцировать (воен.); устанавливать, расставлять;
          ~ σκοπούς — расставлять часовых;
2) назначать (на работу, на должность и т. п.); определять (на работу); расставлять (кадры);
          ~ στήν υπηρεσία — определять на службу;
3) помещать, вкладывать (капитал)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово ставить? — τοποθετώ
как на (ново)греческом будет слово класть? — τοποθετώ
как на (ново)греческом будет слово помещать? — τοποθετώ
как на (ново)греческом будет слово размещать? — τοποθετώ
как на (ново)греческом будет слово располагать? — τοποθετώ
как на (ново)греческом будет слово дислоцировать? — τοποθετώ
как на (ново)греческом будет слово устанавливать? — τοποθετώ
как на (ново)греческом будет слово расставлять? — τοποθετώ
как на (ново)греческом будет слово назначать? — τοποθετώ
как на (ново)греческом будет слово определять? — τοποθετώ
как на (ново)греческом будет слово расставлять? — τοποθετώ
как на (ново)греческом будет слово помещать? — τοποθετώ
как на (ново)греческом будет слово вкладывать? — τοποθετώ
как с (ново)греческого переводится слово τοποθετώ? — ставить, класть, помещать, размещать, располагать, дислоцировать, устанавливать, расставлять, назначать, определять, расставлять, помещать, вкладывать


ασκλάβωτοςλεπτούλιτέλοςδιαμαντόσκονηδάδαενσφηνωτικόςΚόπτηςευνουχίαεξακοσιετηρίδαασοβάτιστοςπόνεμακοπανίζωμινούτοεξέταστρααχαρακτήριστοςδαφνηφορώγιδοκοπήεπανάστασηδολιότηταφιλοξενώνφιλανθρωπισμός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit