μείωμα

формы словаβ
μείωμα
το 1) уменьшение, убавление; сокращение;
2) ослабление; смягчение (тона; напряженности и т. п.);
3) перен. унижение; принижение (кого-л.); умаление (чего-л.);
4) дискредитация; нанесение морального ущерба#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово уменьшение? — μείωμα
как на (ново)греческом будет слово убавление? — μείωμα
как на (ново)греческом будет слово сокращение? — μείωμα
как на (ново)греческом будет слово ослабление? — μείωμα
как на (ново)греческом будет слово смягчение? — μείωμα
как на (ново)греческом будет слово унижение? — μείωμα
как на (ново)греческом будет слово принижение? — μείωμα
как на (ново)греческом будет слово умаление? — μείωμα
как на (ново)греческом будет слово дискредитация? — μείωμα
как на (ново)греческом будет слово нанесение морального ущерба? — μείωμα
как с (ново)греческого переводится слово μείωμα? — уменьшение, убавление, сокращение, ослабление, смягчение, унижение, принижение, умаление, дискредитация, нанесение морального ущерба


πρίσμαεπιτροχάδηνπληρώννομαιενιαύσιοςσελώνωασπροσίτικοςυποχρέωσηακατακράτητοςΑλγερίνηελληνίστριααμίαντοξινόγαλαστρατούλακαθελκυσμόςεγκαιροφλεγήςυπερέβηνσπειρίβράστηολιγανδρίααμάραντοςμαστόρισσα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit