αποκαλύπτομαι

формы словаβ
αποκαλύπτομαι
1) снимать с себя одежду, обнажаться;
2) открываться (о тайне и т. п.);
3) быть разоблачённым;
4) воен. обнаруживать себя;
5) обнажать голову, снимать шляпу, головной убор (в знак уважения);
6) преклоняться, восхищаться, изумляться;
          πρό τού ηρωισμού του — [phrase]я преклоняюсь перед его мужеством[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово снимать с себя одежду? — αποκαλύπτομαι
как на (ново)греческом будет слово обнажаться? — αποκαλύπτομαι
как на (ново)греческом будет слово открываться? — αποκαλύπτομαι
как на (ново)греческом будет слово быть разоблачённым? — αποκαλύπτομαι
как на (ново)греческом будет слово обнаруживать себя? — αποκαλύπτομαι
как на (ново)греческом будет слово обнажать голову? — αποκαλύπτομαι
как на (ново)греческом будет слово снимать шляпу? — αποκαλύπτομαι
как на (ново)греческом будет слово головной убор? — αποκαλύπτομαι
как на (ново)греческом будет слово преклоняться? — αποκαλύπτομαι
как на (ново)греческом будет слово восхищаться? — αποκαλύπτομαι
как на (ново)греческом будет слово изумляться? — αποκαλύπτομαι
как с (ново)греческого переводится слово αποκαλύπτομαι? — снимать с себя одежду, обнажаться, открываться, быть разоблачённым, обнаруживать себя, обнажать голову, снимать шляпу, головной убор, преклоняться, восхищаться, изумляться


αυγατώσύχαμοκέλλαστιφάδοανασύνταξηξεπαγώνωγραφοτυπίαστιχουργικόςαδραχτάσαΐνιπαλαίστραακριβοδίκαιοςκαινοθηρίαπόααδαμάλιστοςπώλησιςτοσούτσικοςεπονομάζωατόφυοςαπράντοδακτυλογραφικός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit