αφώτιστ|ος

формы словаβ
αφώτιστ|ος
1) неосвещенный, тёмный;
2) неосведомлённый, несведущий, непросвещённый; необразованный; тёмный;
3) церк. некрещёный (о человеке); не окроплённый святой водой#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неосвещенный? — αφώτιστος
как на (ново)греческом будет слово тёмный? — αφώτιστος
как на (ново)греческом будет слово неосведомлённый? — αφώτιστος
как на (ново)греческом будет слово несведущий? — αφώτιστος
как на (ново)греческом будет слово непросвещённый? — αφώτιστος
как на (ново)греческом будет слово необразованный? — αφώτιστος
как на (ново)греческом будет слово тёмный? — αφώτιστος
как на (ново)греческом будет слово некрещёный? — αφώτιστος
как на (ново)греческом будет слово не окроплённый святой водой? — αφώτιστος
как с (ново)греческого переводится слово αφώτιστος? — неосвещенный, тёмный, неосведомлённый, несведущий, непросвещённый, необразованный, тёмный, некрещёный, не окроплённый святой водой


ορφανικόςβουρλίζωμνείαπιτυρόλουτροευπρόσβλητοςφρόντισμασυμβαίνωσημειώνωγυαλίσυμμετοχήαιθιοπικόςκωδωνοκρούστηςδράκονταςπροδίδωεπονομασίακατρακυλάωκαλαμποκάςαλόγιασταραδιοτηλεφωνίαγνώσηκαταδρομή
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit