συναγερμός

формы словаβ
συναγερμός
ο 1) призыв к действию; объявление тревоги;
2) сбор, собрание (большое);
          παλλαϊκός ~ — всенародный сбор;
3) воен. тревога (сигнал);
          αντιαεροπορικός ~ — воздушная тревога;
          σημαίνω ~ό — объявить тревогу;
          χτυπώ ~ό — бить в набат, поднимать тревогу;
          δίνω τό σύνθημα τού ~ού — подавать сигнал тревоги, объявлять тревогу;
          διάλυση ~оύ — отбой (тревоги)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово призыв к действию? — συναγερμός
как на (ново)греческом будет слово объявление тревоги? — συναγερμός
как на (ново)греческом будет слово сбор? — συναγερμός
как на (ново)греческом будет слово собрание? — συναγερμός
как на (ново)греческом будет слово тревога? — συναγερμός
как с (ново)греческого переводится слово συναγερμός? — призыв к действию, объявление тревоги, сбор, собрание, тревога


ράϊχενέταμονέκλευκοςμώραμαδεριηδονήΤαξιάρχηςνευραπόφυσηξεμυάλισμαπαραχαραγμένοςβουτυριακήπεριφράσσωοπτιμιστήςακατάκριτοςαρβανιτοχώρισακχαρικόςαλλαντοποιίατέμνουσακουμπάνιαπετεινοκαύκαλοςεναυσματοσωλήνας
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit