δέ

формы словаβ
δέ
I 1) (противительный, в сочетании с союзом μέν) а, но, же;
2) (сочинительный) и, а, да;
а) (при соединении предложений):
          εκείνος ανεχώρησε, τόν αντικατέστησε δέ ο αδελφός του — [phrase]он уехал, и его заменил брат[/phrase];
б) (при перечислении):
          εκ τών κατοίκων της πόλης μας οι μέν είναι Ρώσοι, οι δέ Ουκρανοί, οι δέ Λευκορώσοι — [phrase]одни из жителей нашего города русские, другие - украинцы, третьи - белорусы[/phrase];
3) (усилительный) и;
          εάν δε., — и если...;
          επειδή δέ... — и так как...;
          οσάκις δέ... — и всякий раз...;
4) (указывает на связь с предигествующими событиями) :
          μετά δέ τόν θάνατον τού πατρός... — [phrase]а после смерти отца..., после же смерти отца...[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово а? — δέ
как на (ново)греческом будет слово но? — δέ
как на (ново)греческом будет слово же? — δέ
как на (ново)греческом будет слово и? — δέ
как на (ново)греческом будет слово а? — δέ
как на (ново)греческом будет слово да? — δέ
как на (ново)греческом будет слово и? — δέ
как с (ново)греческого переводится слово δέ? — а, но, же, и, а, да, и


σαπρογόνοςφωταγωγίαφιλοσοφώλιθογραφικήρηχίανιόφερτοςαπολλοτριωτόςγυαλάδαδιόρραχοσυνεπαρχιώτηςαπόλογοςτσεκουριάδυσοίωνοςπαραγγελιοδότιςεμπλέκομαιτουτέστιδίλεφτοςολοκληρωτικώςφουντάρωνεωστίλεμβούργός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit