γέρνω

формы словаβ
γέρνω
(αόρ. έγειρα и έγυρα) 1. 1) наклонить, нагибать, склонять;
          δέ ~ τό κεφάλι — не склонять голову, не покоряться;
2) прикрывать; приоткрывать;

2. 1) наклоняться, нагибаться, склоняться;
          ~ πρός κάποιον, πρός κάτι — наклоняться к кому-чему-л.;
          εγείρε τό σπίτι — [phrase]дом покосился[/phrase];
2) ложиться;
          θά γείρω νά ξεκουραστώ — [phrase]я лягу отдохнуть[/phrase];
3) клониться к горизонту; садиться, закатываться (о солнце);
4) быть приоткрытым (о двери, окне и т. п.);
5) обращаться за помощью, поддержкой; [x:trans]обращаться за помощью, обращаться за поддержкой[/x:trans]
          δέν έχω που νά γείρω — [phrase]мне не к кому обратиться за поддержкой[/phrase];
6) притулиться, приткнуться, приютиться;
          δέν έχω που νά γείρω τό κεφάλι — [phrase]мне негде голову приклонить; у меня ни кола, ни двора[/phrase];

===
          η μέρα ~ει — день клонится к вечеру#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово наклонить? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово нагибать? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово склонять? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово прикрывать? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово приоткрывать? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово наклоняться? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово нагибаться? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово склоняться? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово ложиться? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово клониться к горизонту? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово садиться? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово закатываться? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово быть приоткрытым? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово обращаться за помощью? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово обращаться за поддержкой? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово притулиться? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово приткнуться? — γέρνω
как на (ново)греческом будет слово приютиться? — γέρνω
как с (ново)греческого переводится слово γέρνω? — наклонить, нагибать, склонять, прикрывать, приоткрывать, наклоняться, нагибаться, склоняться, ложиться, клониться к горизонту, садиться, закатываться, быть приоткрытым, обращаться за помощью, обращаться за поддержкой, притулиться, приткнуться, приютиться


λεμφοσάρκωμαεξοφθαλμίαπολύεδροδεκαοχταετίαΕλληνίδαολιγοήμεροςξομπλιάζωστεναχωρώεισάγομαιενημερωμένοςαμύλαπροαγωγεύωδικράναπρυτανεύωξαλλάσσωπελαγοδρομώβροχόμετροδίκηνδιαπερονώράγισηταχυβόλος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit