πολιτική

формы словаβ
πολιτική
η 1) политика, (политическая) линия, курс;
          εξωτερική (εσωτερική) ~ — внешняя (внутренняя) политика;
          φιλειρηνική ~ — миролюбивая политика;
          ψυχροπολεμική ~ — политика холодной войны;
2) занятие политикой; активное участие в политической жизни; политическая деятельность (государственного деятеля);
3) перен. дипломатия; политика (разг.);
          έξυπνη ~ — хитрая политика#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово политика? — πολιτική
как на (ново)греческом будет слово линия? — πολιτική
как на (ново)греческом будет слово курс? — πολιτική
как на (ново)греческом будет слово занятие политикой? — πολιτική
как на (ново)греческом будет слово активное участие в политической жизни? — πολιτική
как на (ново)греческом будет слово политическая деятельность? — πολιτική
как на (ново)греческом будет слово дипломатия? — πολιτική
как на (ново)греческом будет слово политика? — πολιτική
как с (ново)греческого переводится слово πολιτική? — политика, линия, курс, занятие политикой, активное участие в политической жизни, политическая деятельность, дипломатия, политика


ευκαριωτικάπασσαλώνωμαγνητοχάλυψμαζίκαταραμένοςσκιντζήςγουβιάζωπροτροπάδηναφόβιστοςγαργαλίζωπροκαταβολικόςμπουζουκομάναβουλωτήςζημιάαποθαρρύνομαιπάρλαςδιαλάλησηαποσπασματάρχηςκακοβουλίααγροφιλίακατάρατος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit