εξόν

формы словаβ
εξόν
исключая, кроме, за исключением;
          ό, τι θέλεις ζήτησε μου, ~ (από) λεφτά — [phrase]проси всё(__,__) что хочешь, кроме денег[/phrase];

===
          ~ αν — если не;
          θά έρθω σίγουρα ~ άν αρρωστήσω — приду обязательно, если не заболею#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово исключая? — εξόν
как на (ново)греческом будет слово кроме? — εξόν
как на (ново)греческом будет слово за исключением? — εξόν
как с (ново)греческого переводится слово εξόν? — исключая, кроме, за исключением


εκπυρσοκροτώστρυχνίνηπασίχαροςεμποροκαπετάνιοςαποβαίνωσύγκαψαανασκολόπισηκασιδιάζωγεωδαισίαεξώστηςαγλέουραςαγναντεύωμικροφιλότιμοςτραχύνωεφαρμοστήριοψηλαφίζωβασικόςκερδίζωαφιλάνθρωποςαυτιάζομαιφαντασιούμαι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit