άφκιαγ|ος

формы словаβ
άφκιαγ|ος
1) несделанный, недоделанный;
2) неприготовленный, неготовый (о еде и т. п.);
3) невосстановленный; неисправленный, неотремонтированный;
4) неубранный, неприбранный; не приведённый в порядок;
5) неприбранный, не приведший себя в порядок (о женщине);
6) несозданный (о партии, организации)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово несделанный? — άφκιαγος
как на (ново)греческом будет слово недоделанный? — άφκιαγος
как на (ново)греческом будет слово неприготовленный? — άφκιαγος
как на (ново)греческом будет слово неготовый? — άφκιαγος
как на (ново)греческом будет слово невосстановленный? — άφκιαγος
как на (ново)греческом будет слово неисправленный? — άφκιαγος
как на (ново)греческом будет слово неотремонтированный? — άφκιαγος
как на (ново)греческом будет слово неубранный? — άφκιαγος
как на (ново)греческом будет слово неприбранный? — άφκιαγος
как на (ново)греческом будет слово не приведённый в порядок? — άφκιαγος
как на (ново)греческом будет слово неприбранный? — άφκιαγος
как на (ново)греческом будет слово не приведший себя в порядок? — άφκιαγος
как на (ново)греческом будет слово несозданный? — άφκιαγος
как с (ново)греческого переводится слово άφκιαγος? — несделанный, недоделанный, неприготовленный, неготовый, невосстановленный, неисправленный, неотремонтированный, неубранный, неприбранный, не приведённый в порядок, неприбранный, не приведший себя в порядок, несозданный


αμφιετηρίδασχόλιοκακοσαρκώνωεπιθήλιονθημώνιασμααναθεματούριαιματογενήςκαντηλάκιποάνθρακαςισχυρώςανακρίνομαιεξώσφαιρασυντεταγμένασπυρίκάλτσααμετάγγιστοςαχειροτόνητοςφθάνωμωρολογάωθώκοςανακρέμασμα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit