άμεσ|ος

формы словаβ
άμεσ|ος
1) непосредственный, прямой;
          ~οι φόροι — прямые налоги;
2) немедленный; безотлагательный;
          ~η επέμβαση — немедленное вмешательство;
3) неизбежный, неминуемый; предстоящий;
          είναι ~ ο κίνδυνος τού πολέμου — каждую минуту может разразиться война;
          τό ~ον μέλλον — ближайшее будущее#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово непосредственный? — άμεσος
как на (ново)греческом будет слово прямой? — άμεσος
как на (ново)греческом будет слово немедленный? — άμεσος
как на (ново)греческом будет слово безотлагательный? — άμεσος
как на (ново)греческом будет слово неизбежный? — άμεσος
как на (ново)греческом будет слово неминуемый? — άμεσος
как на (ново)греческом будет слово предстоящий? — άμεσος
как с (ново)греческого переводится слово άμεσος? — непосредственный, прямой, немедленный, безотлагательный, неизбежный, неминуемый, предстоящий


προθετικήχειρόγραφοςηγούμενοςφτωχοφαμελίτηςθερμογόνοςευλήπτωςαποκλείωχούλιγκαναποκλαίγωδιστάζωακρογιαλίτηςγρηγοράδααβάνισσαυπνοθεραπευτικόςεντερεκτομίααστρακάνστραβομάραλιλλιπούτειοςαποδειχτικόςσκορπάωέταμον
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit