κάνω

формы словаβ
κάνω
1. 1) (с сущ. обознач. действие, заключённое в значении сущ.) делать, совершать, выполнять;
          ~ γυμναστική — делать гимнастику;
          ~ τό χρέος μου — выполнять свой долг;
          ~ τό θέλημα κάποιου — выполнять (__чьё-л.__) желание;
          ~ θαύματα — творить чудеса;
          ~ βόλτα или ~ περίπατο — совершать прогулку, гулять;
          ~ ταξίδι — совершать путешествие, путешествовать;
          ~ συζήτηση — обсуждать;
          ~ γαργάρα — полоскать горло;
          ~ συμβόλαιο — заключать договор;
          ~ όρκο — давать клятву, клясться;
          ~ πόλεμο — вести войну, воевать;
          ~ φόνο — совершать убийство;
          ~ χρέη — делать долги;
          ~ δάνειο — занимать, брать в долг, одалживать;
          ~ πίστωση — давать в кредит;
          ~ δώρα — делать подарки;
          ~ τά τραταμέντα — угощать;
          ~ ζευγάρι — пахать;
          ~ μπουγάδα — делать стирку, стирать;
          ~ μάθημα — а) преподавать; б) заниматься, учиться;
          ~ ταμείο — подсчитывать кассу;
          ~ κόρτε — флиртовать, ухаживать;
          ~ γύρο или ~ κύκλο — делать крюк;
          ~ λάθη — делать ошибки, ошибаться;
          ~ εκλογή — делать выбор;
          ~ επίθεση — вести наступление, наступать;
          ~ πανιά — распускать паруса;
          ~ χάρη — миловать;
          ~ φασαρία — поднимать возню; вызывать шум;
          ~ τή δουλειά μου — а) заниматься своим делом; б) добиваться своего;
2) делать; изготовлять; создавать, производить;
          ~ ρούχα — шить одежду;
          ~ ποίημα — писать стихотворение;
          ~ σιτάρι — производить хлеб;
3) давать, приносить; рожать; нести (яйца);
          η μέλισσα ~ει μέλι — [phrase]пчела приносит, даёт мёд[/phrase];
          ~ παιδιά — рожать детей;
          αυτοί δέν έκαναν παιδιά — [phrase]у них нет детей[/phrase];
          ~ μοσχαράκι — телиться;
4) приводить в порядок, убирать, прибирать;
          ~ τά κρεββάτια (τά δωμάτια) — убирать постель (комнату) ;
          ~ τήν βαλίτσα μου — укладывать чемодан;
5) (с сущ, обознач. профессию) заниматься (чем-л.); делать что-л. (профессионально) ;
          τι δουλειά κάνει; — [phrase]какая у него специальность?; чем он занимается?[/phrase];
          ~ει τό δικηγόρο — [phrase]он адвокат[/phrase];
          ~ει τό γιατρό — [phrase]он врач[/phrase];
6) приобретать, наживать;
          έχει ~ει πολλά λεφτά — [phrase]он нажил много денег[/phrase];
          ~ φίλους (εχθρούς) — приобретать, наживать друзей (врагов) ;
7) действовать, оказывать действие; производить (__какое-л.__) действие;
          τό φάρμακο μου έκανε καλό — [phrase]лекарство мне помогло[/phrase];
8) доставлять; причинять; вызывать;
          ~ όρεξη — вызывать аппетит;
          ~ μεγάλο κακό — причинять большой ущерб;
9) притворяться (кем-л.);
          ~ τόν άρρωστο — притворяться больным;
          ~ει πώς δέν τόν βλέπει — [phrase]он делает вид(__,__) что его не замечает[/phrase];
10) изображать, разыгрывать; исполнять роль, играть;
          τόν Οθέλλο θά τόν ~ει ο Α. — [phrase]Отелло будет играть Α.[/phrase];
          ~ τόν κάργα (или τόν γκιουλέκα) — строить из себя молодца, храбреца, храбриться;
          ~ τό κορόιδο (или τήν πάπια, τόν ψόφιο, κοριό, τήν μπάμια) — прикидываться простачком;
          ~ τό μεγάλο — важничать;
11) считать, принимать (за кого-л.);
          τόν έκανα γιά γνωστό μου — [phrase]я его принял за своего знакомого[/phrase];
12) (с двойным вин. п.) делать (кого-л. кем-л., что-л. из чего-л.); превращать (во что-л.); переделывать;
          ~ τίς δραχμές λεπτά — разменивать драхмы на лепты;
          τόν έκαναν υπουργό — [phrase]его сделали, назначили министром[/phrase];
          έκανε τό κάτω πάτωμα μαγαζί — [phrase]он сделал на нервом этаже магазин[/phrase];
          έκανε τήν κόρη του δασκάλα — [phrase]он сделал свою дочь учительницей[/phrase];
          έκανε τό σπίτι του σχολείο — [phrase]он превратил свой дом в школу[/phrase];
13) заставлять, принуждать;
          τόν έκανα νά ανακαλέσει τά λόγια του — [phrase]я заставил его взять назад свой слова[/phrase];
14) тратить, расходовать (время);
          έκανε μιά ώρα νά... — [phrase]ему нужен был час(__,__) чтобы...[/phrase];
          έκανε πολλή ώρα γιά νά... — [phrase]он потратил много времени(__,__) чтобы...[/phrase];
15) απρόσ. :
          ~ει κρύο (ζέστη, αέρα) — [phrase]холодно [/phrase] (жарко, вётрмю) ;

===
          ~ εντύπωση — производить впечатление;
          ~ δεξίωση — устраивать приём;
          ~ τό τραπέζι — давать обед; угощать (кого-л.) ;
          ~ έκπληξη — а) делать сюрприз; б) удивлять;
          ~ λιανά — а) говорить, объяснять(ся) точное; объяснять (что-л. непонятное); б) разменять на мелкие деньги;
          ~ ψυχικό — делать благодеяние;
          ~ τόσα μίλια τήν ώρα — делать, проходить столько-то километров в час;
          ~ παρέα κάποιον — составлять (__кому-л.__) компанию;
          ~ παρέα μέ κάποιον — встречаться, дружить (с кем-л.) ;
          ~ τά δικά μου — поступать по-своему;
          ~ τού κεφαλιού μου — делать (__что-л.__) по своему разумению, никого не спрашивая;
          ~ ό, τι μού κατέβει — делать(__,__) что в голову взбредёт;
          ~ τό κέφι μου или ~ τό γούστο μου — поступать, делать как мне хочется;
          ~ τό καπρίτσιο μου — выполнять??? свой каприз;
          ~ χωριό μέ κάποιο — ладить (__с кем-л.__), жить (__с ком-л.__) мирно;
          ~ τά χαρτιά μου — оформлять документы;
          ~ τό μάτι σέ κάποιον — подмигивать (__кому-л.__) ;
          ~ στραβά μάτια — смотреть сквозь пальцы (на что-л.) ;
          ~ μπόϊ — подрастать;
          ~ μάγουλα — поправляться;
          ~ χρώμα — посвежеть, становиться здоровее;
          ~ καρδιά (или κουράγιο) — набираться смелости, осмеливаться;
          ~ χαλάστρα — портить дело, мешать;
          ~ χαρτιά — раздавать карты;
          ~ ουρά — становиться в очередь;
          ~ τό καλό — делать добро;
          ~ καλό σέ κάποιον — делать добро (__кому-л.__) ;
          ~ σπίτι — а) строить дом; б) обзаводиться семьёй;
          ~ Πάσχα — справлять пасху;
          τά ~ — испражняться;
          έχω νά ~ μέ... — иметь дело с...;
          τά ~ δλα πάνω σέ κάποιον (или στ' όνομα κάποιου) — переводить всё своё состояние на чьё-л. имя;
          τού ~ πλάτες — а) подставлять плечо, помогать; б) потакать (кому-л.) ;
          ~ λόγο (γιά κάτι) — поговорить (__о чём-л.__) , затронуть (__какой-л.__) вопрос;
          τού έκανα λόγο — (в прямой речи) [phrase] я ему сказал, я ему намекнул[/phrase];
          θά ~ χωρίς αυτόν — [phrase]я обойдусь без него[/phrase];
          ~ τήν ανάγκην φιλοτιμίαν — [phrase]делать хорошую мину при плохой игре[/phrase];
          ~ μιά τρύπα στό νερό — [phrase]носить воду решетом[/phrase];
          τά ~ απάνω μου — наложить в штаны;
          τό ίδιο ~ει — [phrase]всё равно, это имеет значения[/phrase];
          δέν έχει νά ~ει — [phrase]это неважно, это всё равно[/phrase];
          τό καΐκι ~ει νερά — [phrase]парусник течёт[/phrase];
          τόν ~ καλά — а) [phrase]я могу его вразумить;[/phrase] б) [phrase]я могу с ним справиться[/phrase];
          τόν έκανε σκουπίδι — [phrase]он его опозорил, смешал с грязью[/phrase];
          τόν έκανα Χριστό νά καθίσει — [phrase]я его умолял остаться[/phrase];
          έκανε φτερά — [phrase]он исчез, удрал, улетел[/phrase];
          τόν έκανε τ' αλατιού — [phrase]он его здорово исколотил[/phrase];
          έκανα μαύρα μάτια γιά νά σέ ιδώ — [phrase]я все глаза проглядел, ожидая тебя[/phrase];
          τά έκανε ανω-κάτω или τά έκανε θάλασσα — [phrase]он всё перепутал[/phrase];
          τά έκανε γυαλιά-καρφιά (или γης Μαδιάμ) — [phrase]он перевернул всё вверх дном[/phrase];
          τόν έκανε αποπαίδι — [phrase]он лишил его наследства[/phrase];
          τόν έκανε παιδί του — [phrase]он его усыновил[/phrase];
          τί ~εις; — [phrase]как поживаешь?, как дела?[/phrase];
          δυό καί δυό -ουν τέσσερα — [phrase]два и два - четыре[/phrase];
          πέντε επί εξ ~ουν τριάντα — [phrase]пятью июсть - тридцать[/phrase];
          τί νά ~! — или τί νά ~ουμε! что делать?!; что поделаешь?!;
          ~ει τόν πετεινό βουβάλι — погов. [phrase]он делает из мухи слона[/phrase];

2. αμετ. 1) вести себя, делать, поступать;
          ~ καλά — поступать хорошо;
          ~ σάν παιδί — вести себя как ребёнок;
          ~ε ήσυχα! — [phrase]веди себя спокойно![/phrase];
          ~ε γρήγορα! — [phrase]поторопись![/phrase];
          τί νά κάνουμε; — [phrase]как нам поступить?[/phrase];
          δέν ξέρω τί νά ~ — [phrase]я не знаю(__,__) что (мне) делать[/phrase];
          καλά τούκανε — [phrase]так с ним и надо было поступить[/phrase];
2) жить, проживать;
          έκανε πολλά χρόνια στήν Ελλάδα — [phrase]он много лет прожил в Греции[/phrase];
3) подходить, годиться; быть впору;
          δέν μού ~ουν τά παπούτσια — [phrase]ботинки мне не годятся, не впору[/phrase];
          δέν ~ γιά τέτοια δουλειά — [phrase]я не гожусь для этой работы, эта работа мне не подходит[/phrase];
4) стоить, обходиться;
          πόσο ~ει; — [phrase]сколько стоит?[/phrase];
5) (чаще αόρ. и μέλλον) быть, состоять (в какой-л. должности, в организации);
          έκανα στό κόμμα — [phrase]я состоял в партии, был членом партии[/phrase];
          έκανε γραμματέας — [phrase]он был секретарём[/phrase];
          θά ~ αξιωματικός — [phrase]я буду офицером[/phrase];
6) :
          ~ νά... — пытаться, пробовать;
          έκανα νά σηκωθώ — [phrase]я попытался встать[/phrase];
          έκανε νά φύγει — [phrase]он сделал попытку убежать, попробовал удрать[/phrase];
7) приживаться; уживаться;
          η λεύκα κι' ο πλάτανος ~ουν σέ υγρά μέρη — [phrase]тополь и платан хорошо растут в сыром месте[/phrase];
          δέν ~ μέ τήν πεθερά μου — [phrase]я не лажу с тёщей[/phrase];
8) απρόσ. можно, разрешается;
          ~ει νά καπνίζω; — [phrase]можно курить?[/phrase];
          δέν ~ει νά... — нельзя, не годится, не подобает, не пристало;
          δέν ~ει νά τρως κρέας — [phrase]тебе нельзя есть мясо[/phrase];
          δέν ~ει νά φέρνεσαι έτσι — [phrase]тебе не подобает так себя вести[/phrase];
9) απρόσ. остаётся;
          ~ει νά μου δώσεις δέκα δραχμές ακόμα — [phrase]за тобой ещё десять драхм[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово делать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово совершать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово выполнять? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово делать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово изготовлять? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово создавать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово производить? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово давать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово приносить? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово рожать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово нести? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово приводить в порядок? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово убирать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово прибирать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово заниматься? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово делать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово приобретать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово наживать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово действовать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово оказывать действие? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово производить действие? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово доставлять? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово причинять? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово вызывать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово притворяться? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово изображать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово разыгрывать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово исполнять роль? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово играть? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово считать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово принимать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово делать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово превращать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово переделывать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово заставлять? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово принуждать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово тратить? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово расходовать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово вести себя? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово делать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово поступать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово жить? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово проживать? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово подходить? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово годиться? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово быть впору? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово стоить? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово обходиться? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово быть? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово состоять? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово приживаться? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово уживаться? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово можно? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово разрешается? — κάνω
как на (ново)греческом будет слово остаётся? — κάνω
как с (ново)греческого переводится слово κάνω? — делать, совершать, выполнять, делать, изготовлять, создавать, производить, давать, приносить, рожать, нести, приводить в порядок, убирать, прибирать, заниматься, делать, приобретать, наживать, действовать, оказывать действие, производить действие, доставлять, причинять, вызывать, притворяться, изображать, разыгрывать, исполнять роль, играть, считать, принимать, делать, превращать, переделывать, заставлять, принуждать, тратить, расходовать, вести себя, делать, поступать, жить, проживать, подходить, годиться, быть впору, стоить, обходиться, быть, состоять, приживаться, уживаться, можно, разрешается, остаётся


διακέντησηθαυμαστήςεξικνούμαιπινελλιάνεκράνθεμονανατρεπόμενοςπροσωποπαγήςκονδύλιονολοτρίγυραδυσπείθειαπάντωςελασματοβράγχιοιαπαστράπτωαντίστασιςτεμαχισμόςπαιδολογίακόλλησηλούμπουναςατυχώάτομοεργοτάξιο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit