στρέφω

формы словаβ
στρέφω
(αόρ. έστρεψα, παθ. αόρ. εστράφην; μετχ. πρκ. (ε)στραμμένος) 1. 1) крутить; вертеть, вращать; поворачивать;
2) завинчивать, закручивать;
3) поворачивать, заворачивать, сворачивать (в сторону);
4) поворачивать, оборачивать; обращать;
          ~ τά βλέμματα μου πρός κάποιον (κάτι) — обращать взоры на кого-л. (на что-л.) ;
          ~ τό πρόσωπο — оборачивать лицо;
          ~ τά πυρά — направлять огонь;
          ~ τήν προσοχή μου σέ (или πρός)... — обращать внимание на...;
          ~ τά νώτα σέ κάποιον — повернуться спиной к кому-л.;

2. 1) крутиться; вертеться, вращаться;
2) поворачивать (куда-л.);
          ~ πρός τά δεξιά (τά αριστερά) — поворачивать направо (налево)



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово крутить? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово вертеть? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово вращать? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово поворачивать? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово завинчивать? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово закручивать? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово поворачивать? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово заворачивать? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово сворачивать? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово поворачивать? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово оборачивать? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово обращать? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово крутиться? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово вертеться? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово вращаться? — στρέφω
как на (ново)греческом будет слово поворачивать? — στρέφω
как с (ново)греческого переводится слово στρέφω? — крутить, вертеть, вращать, поворачивать, завинчивать, закручивать, поворачивать, заворачивать, сворачивать, поворачивать, оборачивать, обращать, крутиться, вертеться, вращаться, поворачивать


φασματογράφοςανεγκλήτωςαφροδισίαπολύμορφοςαντιλυσσικόςχειρολαβήδιγώνιοςκοντολαίμηςστίφοςαπόζυμοΓιούνηςαγγελοκόβωφεουδαρχίαούρδακρυψιβουλίαανδραποδισμόςκουπιάφίλημαπλεγμάτιεκειδανόοινογραφία




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit