αρχηγεύω

формы словаβ
αρχηγεύω
1) быть лидером, вождём; [x:trans]быть лидером,быть вождём[/x:trans]
2) возглавлять, руководить; быть начальником;
3) воен. быть командиром; командовать;
4) замещать, исполнять обязанности командира, начальника [x:trans]замещать командира,замещать начальника ;исполнять обязанности командира,исполнять обязанности начальника[/x:trans]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово быть лидером? — αρχηγεύω
как на (ново)греческом будет слово быть вождём? — αρχηγεύω
как на (ново)греческом будет слово возглавлять? — αρχηγεύω
как на (ново)греческом будет слово руководить? — αρχηγεύω
как на (ново)греческом будет слово быть начальником? — αρχηγεύω
как на (ново)греческом будет слово быть командиром? — αρχηγεύω
как на (ново)греческом будет слово командовать? — αρχηγεύω
как на (ново)греческом будет слово замещать командира? — αρχηγεύω
как на (ново)греческом будет слово замещать начальника? — αρχηγεύω
как на (ново)греческом будет слово исполнять обязанности командира? — αρχηγεύω
как на (ново)греческом будет слово исполнять обязанности начальника? — αρχηγεύω
как с (ново)греческого переводится слово αρχηγεύω? — быть лидером, быть вождём, возглавлять, руководить, быть начальником, быть командиром, командовать, замещать командира, замещать начальника, исполнять обязанности командира, исполнять обязанности начальника


ξεγέννημαρουφιανιάεπισκέπτηςυπηρετικόςλεξικογραφίαενοικιάζωσοδομίασαββατόβραδοέμψυχοςστέρεμαακαλαισθησίαεπαγγελίαδιάκενοκατηγοράωαντιτίθεμαιντελικάτοςσεισμογόνοςαρχιερέαςαριθμητικόδιαβάλλομαιχαλκίτιδα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit