συμφωνία

формы словаβ
συμφωνία
η 1) согласие; согласованность; гармония;
          αμοιβαία ~ — взаимное согласие;
          σέ (или εν) ~ — согласованно;
2) договорённость, уговор; договор, соглашение; сделка; контракт; пакт; конвенция;
          διμερής ~ — двустороннее соглашение;
          καταλήγω σέ ~ — приходить к соглашению, достигать соглашения;
          κάνω (κλείνω или συνωμολογώ) ~ μέ τούς εξής όρους — [phrase]заключать договор, контракт, сделку на следующих условиях[/phrase];
          παραβιάζω (или παραβαίνω) τή ~ — нарушать договор, соглашение;
3) сходство, соответствие;
          ~ χαρακτήρων — сходство характеров;
4) условие;
          μέ τή ~ ότι (или νά)... — [phrase]с условием(__,__) что...[/phrase];
5) грам. согласование;
          ~ τών χρόνων τών ρημάτων — согласование времён; б) муз. симфония#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово согласие? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово согласованность? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово гармония? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово договорённость? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово уговор? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово договор? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово соглашение? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово сделка? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово контракт? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово пакт? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово конвенция? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово сходство? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово соответствие? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово условие? — συμφωνία
как на (ново)греческом будет слово согласование? — συμφωνία
как с (ново)греческого переводится слово συμφωνία? — согласие, согласованность, гармония, договорённость, уговор, договор, соглашение, сделка, контракт, пакт, конвенция, сходство, соответствие, условие, согласование


φορτικότηταφούλιφουρτούνιασμααμετανάστευτοςχρονιάρηςβύθισμαλατρευτικόςσπλάχνοσκοτώνωκοραλλιογενήςφόρμουλαποταμοφυήςακρησάριστοςακαθόριστοςπέτσαβιογραφώμπαγλάρωμακαλάρωκαραγκιόζαινααποτερματίζωδιαπεταννύω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit