νοστιμεύομαι

формы словаβ
νοστιμεύομαι
сильно желать, хотеть; [x:trans]сильно желать,сильно хотеть[/x:trans]
          τή ~εται — [phrase]она ему нравится[/phrase]



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово сильно желать? — νοστιμεύομαι
как на (ново)греческом будет слово сильно хотеть? — νοστιμεύομαι
как с (ново)греческого переводится слово νοστιμεύομαι? — сильно желать, сильно хотеть


απορρόφησηπαρακάλεσημπεμπέκοςατελώνιστακοντυλένιοςπίστημαστέλλοαπαράβλαπτοςαπομιμούμαιαψυχοπονεσιάπαρατροπήκατάρατοςφρούραρχοςγονόρροιαέκραξακαταγέλαστοςασμένωςγνωριζούμενοςγαστροεντερικόςσίζωγραφειακός




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit