φεύγω

формы словаβ
φεύγω
(αόρ. έφυγα) 1. 1) бежать; убегать, удирать;
          ~ στά τέσσερα — бежать без оглядки;
2) уходить; уезжать;
          θά φύγω απ' αυτή τή δουλειά — [phrase]я уйду с этой работы[/phrase];
          πρίν (νά) φύγω — перед уходом;
          ~ αλά γαλλικά — незаметно уйти; уйти по-английски;
          ~ μέ τρόπο — незаметно удалиться, скрыться;
          ~ κρυφά — ускользнуть, уйти тайком;
          δποο φύγει φύγει! — [phrase]спасайся, кто может![/phrase];
          φύγε απ' εδώ! — [phrase]вон отсюда![/phrase];
          φύγε απ' εμπρός μου! — [phrase]убирайся с глаз моих![/phrase];
3) перен. вырваться (о словах и т. п.);
          κοίταξε μή σού??? φύγει κανένας λόγος — [phrase]смотри не проговорись[/phrase];
4) перен. бежать, пролетать (о времени);

2. μετ. избегать (чего-л.); избавляться (от чего-л.);
          ~ τόν κίνδυνον — избежать опасности;
          τό πεπρωμένον φυγείν αδύνατο — [phrase]от судьбы не уйдёшь[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово бежать? — φεύγω
как на (ново)греческом будет слово убегать? — φεύγω
как на (ново)греческом будет слово удирать? — φεύγω
как на (ново)греческом будет слово уходить? — φεύγω
как на (ново)греческом будет слово уезжать? — φεύγω
как на (ново)греческом будет слово вырваться? — φεύγω
как на (ново)греческом будет слово бежать? — φεύγω
как на (ново)греческом будет слово пролетать? — φεύγω
как на (ново)греческом будет слово избегать? — φεύγω
как на (ново)греческом будет слово избавляться? — φεύγω
как с (ново)греческого переводится слово φεύγω? — бежать, убегать, удирать, уходить, уезжать, вырваться, бежать, пролетать, избегать, избавляться


δικαιοφροσόνηεκχύνωκολλητσίδαέπαρχοςορύσσωεπιμαρτυρώξεστρατίζωοπτόπλινθοςσκούντημασκάβωζύμωσημονοχρονήςαγαλματουργόςμίκρυνατέταρτουιόςκοτζαμπάσηςκουρντιστήριέλεγξηψευτιάαναπετώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit