σκληροσύνη

формы словаβ
σκληροσύνη
η 1) твёрдость, жёсткость;
2) перен. жёсткость, суровость; бессердечность, бесчувственность; жестокость; ожесточение, ожесточёгнюсть;
3) упрямство, непокорность;
4) суровость, твёрдость (характера и т. п.);
5) резкость, грубость#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово твёрдость? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово жёсткость? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово жёсткость? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово суровость? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово бессердечность? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово бесчувственность? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово жестокость? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово ожесточение? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово ожесточёгнюсть? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово упрямство? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово непокорность? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово суровость? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово твёрдость? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово резкость? — σκληροσύνη
как на (ново)греческом будет слово грубость? — σκληροσύνη
как с (ново)греческого переводится слово σκληροσύνη? — твёрдость, жёсткость, жёсткость, суровость, бессердечность, бесчувственность, жестокость, ожесточение, ожесточёгнюсть, упрямство, непокорность, суровость, твёрдость, резкость, грубость


μυγοκάθισμααπλώςακρόδεσμοςγλώσσακατσικοκλέφτρακοντύτεροςπροωθούμαιμετριούμαιοπλαρχηγόςαυτοδημιουργίααυτοσχεδίωςανθρακέαςαργόνακάρπιστοςκουνάδιθησαυριστήςομορφάντραςπαρμάρατυποποιόςστοάγνωσιολογία
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit