αμολλάρω

формы словаβ
αμολλάρω
(προστ. (α)μόλ(λ)α и αμόλ(λ)ησε, αόρ. αμόλλησα и (α)μολλάρισα) 1) ослаблять, распускать (натянутый канат и т. п.);
2) отпускать, давать волю, выпускать на свободу, на волю; [x:trans]отпускать, давать волю, выпускать на свободу, выпускать на волю[/x:trans]
          αμόλλα τό πουλάκι — выпусти птицу на волю;
          αμόλισαν όλους τούς κρατούμενους — освободили всех заключённых;
3) оставлять без присмотра, распускать (учеников, детей и т. п.);
4) запускать, поднимать в воздух (шар, бумажный змей и т. п.);
5) неожиданно ударить, выстрелить;
          τού αμόλησε μιά πιστολιά καί τόν σκότωσε — он внезапно выстрелил и убил его;

===
          αυτός ~ει ψευτιές — он часто врёт;
          ~ τη γλώσσα μου — дать волю языку, распустить язык;
          ~ κάθε ντροπή — терять всякий стыд, распуститься;
          τίς ~ — испускать газы#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово ослаблять? — αμολλάρω
как на (ново)греческом будет слово распускать? — αμολλάρω
как на (ново)греческом будет слово отпускать? — αμολλάρω
как на (ново)греческом будет слово давать волю? — αμολλάρω
как на (ново)греческом будет слово выпускать на свободу? — αμολλάρω
как на (ново)греческом будет слово выпускать на волю? — αμολλάρω
как на (ново)греческом будет слово оставлять без присмотра? — αμολλάρω
как на (ново)греческом будет слово распускать? — αμολλάρω
как на (ново)греческом будет слово запускать? — αμολλάρω
как на (ново)греческом будет слово поднимать в воздух? — αμολλάρω
как на (ново)греческом будет слово неожиданно ударить? — αμολλάρω
как на (ново)греческом будет слово выстрелить? — αμολλάρω
как с (ново)греческого переводится слово αμολλάρω? — ослаблять, распускать, отпускать, давать волю, выпускать на свободу, выпускать на волю, оставлять без присмотра, распускать, запускать, поднимать в воздух, неожиданно ударить, выстрелить


συνιστώσακεραμάρηςκαλοκαρδίζωδιετήςπεριποιητικάπαγωτίνιγιδομάντριχρωμολιθογραφίαεξηγητήςοδοντοβόθριοναποσυνάπτωχλωρίωσηεπισκοπείανάρκωσηζωομορφισμόςψαρόβαρκαίνδαλμακαταλαλώσερετιλίκικώχιασμααπολαμβάνω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit