γνώμη

формы словаβ
γνώμη
I η 1) мнение; точка зрения; взгляд, убеждение;
          σφαλερή (или λαθεμένη) ~ — ошибочное мнение;
          ορθή ~ — правильное мнение;
          ανταλλαγή ~ων — обмен мнениями;
          αλλάζω ~ — раздумать, передумать;
          λέγω (или εκφέρω) τήν ~ μου — сказать своё мнение, суждение; высказываться;
          έχω δική μου ~ — иметь своё мнение; жить своим умом;
          δέν έχω δική μου ~ — не иметь своего мнения; жить чужим умом;
          έχω καλή (κακή) ~ γιά κάποιον — быть хорошего (плохого) мнения о ком-л.;
          έχω διαφορετική ~ — расходиться во взглядах;
          κατά τή ~ μου — по-моему, на мой взгляд;
          συμμερίζομαι τή ~ κάποιου — [phrase]я разделяю чьё-л. мнение[/phrase];
          είμαι τής ίδιας ~ης — быть того же мнения;
          είμαι τής ~ης ότι (или πώς)... — [phrase]я думаю, считаю(__,__) что...[/phrase];
          συμφωνώ (или είμαι) μέ τή ~ σας — [phrase]я присоединяюсь к вашему мнению, я согласен с вами[/phrase];
          τί ~ έχεις...; — [phrase]какого ты мнения...?[/phrase];
2) :
          ~ (του) γιατρού (τής επιτροπής) — заключение врача (комиссии);
          γι' αυτό τό ζήτημα (или πάνω σ' αυτό) δέν μπορώ νά έχω ~ — [phrase]в этом вопросе я не компетентен, я не специалист в этом деле[/phrase];
3) мысли; желания, намерения;
4) согласие, одобрение;
          χωρίς τή ~ σου δέν παντρεύομαι — [phrase]без твоего согласия я не женюсь[/phrase];
5) характер, нрав; натура;
          δύσκολη ~ — тяжёлый характер;
          ο άνθρωπος αυτός είναι καλής (κακής) ~ης — [phrase]у этогο человека хороший (плохой) характер[/phrase];

===
          κοινή ~ — общественнное мнение;
          υποβάλλω ~ — предлагать#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово мнение? — γνώμη
как на (ново)греческом будет слово точка зрения? — γνώμη
как на (ново)греческом будет слово взгляд? — γνώμη
как на (ново)греческом будет слово убеждение? — γνώμη
как на (ново)греческом будет слово мысли? — γνώμη
как на (ново)греческом будет слово желания? — γνώμη
как на (ново)греческом будет слово намерения? — γνώμη
как на (ново)греческом будет слово согласие? — γνώμη
как на (ново)греческом будет слово одобрение? — γνώμη
как на (ново)греческом будет слово характер? — γνώμη
как на (ново)греческом будет слово нрав? — γνώμη
как на (ново)греческом будет слово натура? — γνώμη
как с (ново)греческого переводится слово γνώμη? — мнение, точка зрения, взгляд, убеждение, мысли, желания, намерения, согласие, одобрение, характер, нрав, натура


αφήκαβολεύωπασπάτευμαπάσχαεικοτολογώδράγασιλλιμανίτηςχούφταλαβυρινθώδηςημίτυφλοςαξιοσημείωτοςδονούμκνοςκάνιστρομαρτύριοπροεξαποστέλλωοσφραντικότηταγομαράγκαθοκοινόβιομπόλιαφτυαριάαδενίτις
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit