γυρίζω

формы словаβ
γυρίζω
1. 1) вращать, вертеть; крутить, кружить;
          ~ γύρο — делать круги, кружить;
2) прям., перен. перевёртывать, переворачивать;
          ~ τό φύλλο — а) переворачивать страницу; б) менять поведение, тактику, политику;
          ~ ανάποδα — перевернуть вверх дном;
          ~ τά ρούχα — перелицевать одежду;
          ~ τό χωράφι — перепахивать, перекапывать поле;
3) поворачивать;
          ~ τό κλειδί — поворачивать ключ;
4) поворачивать, отворачивать;
          ~ τό πρόσωπο — отворачиваться;
          ~ τήν πλάτη (или ράχη) σέ κάποιον — поворачиваться спиной, отворачиваться;
5) менять, изменять;
          ~ τόν τόνο της φωνής μου — изменять тон (разговора) ;
          τά γύρισε — а) [phrase]теперь он изменил своё мнение, он передумал;[/phrase] б) [phrase]он говорит противоположное; он теперь говорит другое[/phrase];
          τά ~ζει — [phrase]он пытается придать всему сказанному другой смысл[/phrase];
6) переубеждать, перетягивать на свою сторону;
          του γύρισα τά μυαλά — [phrase]я его переубедил[/phrase];
          τόν γύρισα μέ τό κόμμα μας — [phrase]я его перетянул в нашу партию[/phrase];
7) возвращать, отдавать обратно;
          τού τά γύρισα τά λεφτά — [phrase]я ему вернул деньги[/phrase];
8) снимать (фильм);
9) возить; водить (на прогулку и т. п.);
10) огибать;
          ~ τή γωνιά — заворачивать за угол;
          ~ τό ακρωτήριο — огибать мыс;
11) хозяйничать, распоряжаться;
          ~ τό σπίτι — хозяйничать в доме;

===
          ~ συναλλαγματική — фин. делать передаточную надпись на обороте векселя;
          τό ~ στο αστείο (или γέλιο) - обернуть что-либо в шутку;
          τό ~ στά σοβαρά — принимать (__что-л.__) всерьёз;
          γύρισε τά χαρτιά σου — [phrase]раскрой свой карты[/phrase];
          ~ τόν τροχό της ιστορίας πρός τά πίσω — [phrase]повернуть колесо истории [/phrase] (вспять) ;

2. 1) вращаться, вертеться, кружиться;
2) повернуть;
          ο άνεμος γύρισε — [phrase]ветер изменил направление[/phrase];
          ο καιρός ~ζει στό νοτιά — [phrase]начинает дуть южный ветер[/phrase];
3) гнуться, сгибаться;
          γύρισε η μύτη του μαχαιριού — [phrase]кончик ножа загнулся[/phrase];
4) переворачиваться, опрокидываться;
5) менять убеждения, точку зрения; меняться;
          είναι από κείνους πού δέ ~ζουν εύκολα — [phrase]он постоянный, принципиальный человек[/phrase];
          είναι κεφάλι πού δέν ~ζει или δέν ~ζει τό κεφάλι του или δέν του ~ζεις τό κεφάλι — [phrase]он упрямый человек[/phrase];
          θά ~σει μαζί μας (или μέ μας) — [phrase]он перейдёт на нашу сторону[/phrase];
6) меняться, изменяться;
          τά πράγματα γύρισαν στό χειρότερο — [phrase]дела изменились к худшему[/phrase];
          ο άρρωστος γύρισε στό καλύτερο — [phrase]больному стало лучше[/phrase];
7) возвращаться;
8) гулять, бродить, блуждать; слоняться; скитаться;
          ~ τόν κόσμο — скитаться по белу свету;
          ~ νά βρώ δουλειά — искать работу;

===
          γύρισ' ο ήλιος — [phrase]солнце пошло к закату[/phrase];
          τά πράγματα εγύρισαν — [phrase]обстоятельства изменились[/phrase];
          θά ~σει ο τροχός — [phrase]дела поправятся, счастье улыбнётся[/phrase];
          ο τροχός ~ζει — [phrase]колесо фортуны изменчиво[/phrase];
          ~ζει τό κεφάλι μου — [phrase]у меня кружится голова[/phrase];
          ~ σάν σβούρα (или τού Τούρκου τ' άλογο) — а) быть непоседой; б) вертеться как белка в колесе;
          ~ σάν ανεμοδούρα — держать нос по ветру, куда ветер подует;
          όταν εσύ πήγαινες, εγώ εγόριζα = — [phrase]тогда ты ещё под стол пешком ходил[/phrase];
          νά πάς καί νά μή ~σεις! — [phrase]пропади ты пропадом![/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово вращать? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово вертеть? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово крутить? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово кружить? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово перевёртывать? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово переворачивать? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово поворачивать? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово поворачивать? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово отворачивать? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово менять? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово изменять? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово переубеждать? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово перетягивать на свою сторону? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово возвращать? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово отдавать обратно? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово снимать? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово возить? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово водить? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово огибать? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово хозяйничать? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово распоряжаться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово вращаться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово вертеться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово кружиться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово повернуть? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово гнуться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово сгибаться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово переворачиваться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово опрокидываться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово менять убеждения? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово точку зрения? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово меняться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово меняться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово изменяться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово возвращаться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово гулять? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово бродить? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово блуждать? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово слоняться? — γυρίζω
как на (ново)греческом будет слово скитаться? — γυρίζω
как с (ново)греческого переводится слово γυρίζω? — вращать, вертеть, крутить, кружить, перевёртывать, переворачивать, поворачивать, поворачивать, отворачивать, менять, изменять, переубеждать, перетягивать на свою сторону, возвращать, отдавать обратно, снимать, возить, водить, огибать, хозяйничать, распоряжаться, вращаться, вертеться, кружиться, повернуть, гнуться, сгибаться, переворачиваться, опрокидываться, менять убеждения, точку зрения, меняться, меняться, изменяться, возвращаться, гулять, бродить, блуждать, слоняться, скитаться


κανατάδικοκεφαλαιουχικόςμοιρολόιεμπροστάροδόσταγμοισοχρονισμόςπαγετώδηςανάληψηδιπλωμένοςΑρχάγγελοςζυμώνομαικορφοβούνιπαυσίλυποςσοκάρισμακοινοπραξίαποντικόπορταπαγετώνοξύγαλααρμάτωμααπονίπτομαιανάμελκτος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit