μικρός

формы словаβ
μικρός
1. 1) маленький, малый, небольшой;
          ~ό χωριό — маленькая деревня;
          ~ό διάστημα χρόνου — небольшой промежуток времени;
          ~ πονόδοντος — слабая зубная боль;
          ~ά έξοδα — мелкие расходы;
          ~ού μεγέθους или ~ού όγκου — малогабаритный;
2) маленький, меньший, младший (по возрасту);
          ~ές τάξεις — младшие классы;
          θυμάσαι όταν είμαστε ~οί; — [phrase]ты помнишь, когда мы были маленькими?[/phrase];
          είσαι ~ ακόμα — [phrase]ты мал ещё[/phrase];
          είσαι πολύ ~ για νά... — [phrase]ты ещё слишком мал(__,__) чтобы...[/phrase];
          από ~ό παιδί — с малых лет, с детства;
          από τά ~ά μου χρόνια — с малых лет;
3) мелкий, незначительный; несерьёзный;
          ~ής σημασίας — маловажный;
          ~ής αξίας — малоценный;
          ~ άνθρωπος — а) маленький, незначительный человек; б) мелкая душа (о человеке) ;

===
          ~ές ώρες — ночные часы после двенадцати;
          ~ή ταχύτητα — ж.-д. малая скорость;
          ~, αλλά θαυματουργός — мал, да удал;
          ~οί καί μεγάλοι — от мала до велика;
          ο ένας πιό ~ απ' τόν άλλον — один меньше другого, мал мала меньше;
          ~όν κατά ~όν — мало-помалу;
          μετά ~όν — вскоре;
          πρό ~ού — недавно;
          ~ού δείν — без малого...; едва не..., чуть было не...;

2. (о, η, τό) маленький мальчик;
          η ~ή — маленькая девочка;

3. (о, η) мальчик (девочка) на побегушках, бой, слуга#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово маленький? — μικρός
как на (ново)греческом будет слово малый? — μικρός
как на (ново)греческом будет слово небольшой? — μικρός
как на (ново)греческом будет слово маленький? — μικρός
как на (ново)греческом будет слово меньший? — μικρός
как на (ново)греческом будет слово младший? — μικρός
как на (ново)греческом будет слово мелкий? — μικρός
как на (ново)греческом будет слово незначительный? — μικρός
как на (ново)греческом будет слово несерьёзный? — μικρός
как на (ново)греческом будет слово маленький мальчик? — μικρός
как на (ново)греческом будет слово мальчик на побегушках? — μικρός
как на (ново)греческом будет слово бой? — μικρός
как на (ново)греческом будет слово слуга? — μικρός
как с (ново)греческого переводится слово μικρός? — маленький, малый, небольшой, маленький, меньший, младший, мелкий, незначительный, несерьёзный, маленький мальчик, мальчик на побегушках, бой, слуга


μονομεριάτικοςγιόρτασμαγείσοςσφραγιδόλιθοςάμωμοςλιόνταςαρλούμπαπεριπολίαμουκαλίτηςγιδοπέτσιαποτίωενεργώζωόφυτομολαταύταιχθυόσκαλααδελφούμαιανθρωπομετρίαεπόχλευσιςεγκαλεστήςδιακεντώευφράδεια
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit