ναυλοτιμάριθμος

формы словаβ
ναυλοτιμάριθμος



#(ново)греческий словарь



как с (ново)греческого переводится слово ναυλοτιμάριθμος? —


βοτάνικάρπισμααλπακάςδίκαννοςτυμπανιστήςαλλιώτικοςαεροβασίαπροβόδισμαμπαλαμουτιάζωισραηλίτισσαενσύρματοςαυτοπροσωπογραφούμαιελεητικόςευχαρίστωςτοιουτοτρόπωςμαργιολεύωυπολογιστικόςσαλίγκαροςχνοάζωσυνόρευσηπικρογέλαστος




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit