μολυβδούχ|ος

формы словаβ
μολυβδούχ|ος
хим. свинцовый, содержащий свинец;
          ~ον μετάλλευμα — свинцовая руда#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово свинцовый? — μολυβδούχος
как на (ново)греческом будет слово содержащий свинец? — μολυβδούχος
как с (ново)греческого переводится слово μολυβδούχος? — свинцовый, содержащий свинец


δευτεροβάθμιοςτηλεγραφείοεπίλοιποςσυνώνυμοξανανιώνωυπερπληρώφροντίδαφυλασσόμενοςνυστέριπαρατροπίδιοσεβασμιότηταανισόπλευροςλεϊσμανίασιςκαλλιστείοανάστημααληθινόςποετάστροςφωτοευαισθητοποίησηιδεαλίστριαροκέττακατούρλιό
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit