απόλυτ|ος

формы словаβ
απόλυτ|ος
1) абсолютный, безусловный, полный;
          ~η ησυχία (или ηρεμία) — абсолютный покой;
          ~ ανάγκη — острая необходимость;
          ~η πλειοψηφία — абсолютное большинство;
          ~ο μηδέν — абсолютный нуль;
          η ~ ποσότης — мат. абсолютная величина;
          ~η μοναρχία — абсолютная монархия;
2) грам. количественный;
          ~α αριθμητικά — количественные числительные;

===
          ~α αντανακλαστικά — безусловные рефлексы#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово абсолютный? — απόλυτος
как на (ново)греческом будет слово безусловный? — απόλυτος
как на (ново)греческом будет слово полный? — απόλυτος
как на (ново)греческом будет слово количественный? — απόλυτος
как с (ново)греческого переводится слово απόλυτος? — абсолютный, безусловный, полный, количественный


κορινθιακόςευημερώντροτέζαπιάτσαψηγματοσυλλέκτηςμπριγιάντιυπολείπομαιεστίασιςγραμματοσημέμποροςσιδηροδρομικώςπερεχύνωδρούγαδυσχρηστίαεκπολιτίζωαλκοολισμόςδικαιοπραξίαπρογναθισμόςστράβωμαβαρκάρισσαψιλόφλουδοςετερόφθαλμος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit