πορίζω

формы словаβ
πορίζω
1) обеспечивать, снабжать; зарабатывать на хлеб насущный, добывать необходимое для жизни;
2) извлекать (выгоду, доход); получать (прибыль);
3) делать (заключение и т. п.); находить, подбирать (аргументы)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово обеспечивать? — πορίζω
как на (ново)греческом будет слово снабжать? — πορίζω
как на (ново)греческом будет слово зарабатывать на хлеб насущный? — πορίζω
как на (ново)греческом будет слово добывать необходимое для жизни? — πορίζω
как на (ново)греческом будет слово извлекать? — πορίζω
как на (ново)греческом будет слово получать? — πορίζω
как на (ново)греческом будет слово делать? — πορίζω
как на (ново)греческом будет слово находить? — πορίζω
как на (ново)греческом будет слово подбирать? — πορίζω
как с (ново)греческого переводится слово πορίζω? — обеспечивать, снабжать, зарабатывать на хлеб насущный, добывать необходимое для жизни, извлекать, получать, делать, находить, подбирать


ξεμανίκωτοςκουβερτούλαδεκατρισύλλαβοςτουμπάρωκακοπούλιλιμπρεττίσταςαργολογίακηλιδώνωρωγαλιάχαμαίφυτοχεροδύναμοςεπιφυλακτικότηταουτοπήστριααυτοθιγενήςυαλοποιώγενικευτικόςτσουρούφλισμααδενώδηςμετεωρικόςαναστρεπτήραςβάλανος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit