ξύπνι|ος

формы словаβ
ξύπνι|ος
1. 1) прям., перен. неспящий, бодрствующий; разбуженный, пробуждённый, проснувшийся;
2) сообразительный, смышлёный, умный;

2. (о) пробуждение#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неспящий? — ξύπνιος
как на (ново)греческом будет слово бодрствующий? — ξύπνιος
как на (ново)греческом будет слово разбуженный? — ξύπνιος
как на (ново)греческом будет слово пробуждённый? — ξύπνιος
как на (ново)греческом будет слово проснувшийся? — ξύπνιος
как на (ново)греческом будет слово сообразительный? — ξύπνιος
как на (ново)греческом будет слово смышлёный? — ξύπνιος
как на (ново)греческом будет слово умный? — ξύπνιος
как на (ново)греческом будет слово пробуждение? — ξύπνιος
как с (ново)греческого переводится слово ξύπνιος? — неспящий, бодрствующий, разбуженный, пробуждённый, проснувшийся, сообразительный, смышлёный, умный, пробуждение


Απρίλιοςβρομιάαχυρώναςαντεπίκρισηπερηφάνειαεπτάπλευρονπροειδοποίησηκερκόπορτακράξιμοπάχτωμααδιευκόλυντοςκομμωτικόςαποτύπωμαωροσκόπιοφυσικήσούσουροπαστέλαποκαμωμόςσυρταρωτόςαποδοτέοςσταχτόνερο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit