μεσολαβώ

формы словаβ
μεσολαβώ
1) посредничать, быть посредником; ходатайствовать, заступаться;
2) находиться, лежать между;
          μεταξύ τών δυό αυτών χωριών ~εί ένα ποτάμι — [phrase]между двумя этими сёлами протекает река[/phrase];
3) проходить, протекать;
          ~ών χρόνος — промежуток времени, интервал;
          από τών εκλογών μέχρι σήμερον εμεσολάβησαν δυό έτη — [phrase]с момента выборов до сегодняшнего дня прошло два года[/phrase];
4) происходить, случаться; вклиниваться, вторгаться (о событиях и т. п.);
          επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη τής οικονομίας γιατί μεσολάβησε ο πόλεμος — [phrase]развитие экономики замедлилось из-за войны[/phrase];
          από τότε μεσολάβησαν πολλά ενδιαφέροντα — [phrase]с тех пор произошло много интересного[/phrase];
          άν δέν ~ήσει τίποτε — [phrase]если ничего не произойдёт[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово посредничать? — μεσολαβώ
как на (ново)греческом будет слово быть посредником? — μεσολαβώ
как на (ново)греческом будет слово ходатайствовать? — μεσολαβώ
как на (ново)греческом будет слово заступаться? — μεσολαβώ
как на (ново)греческом будет слово находиться? — μεσολαβώ
как на (ново)греческом будет слово лежать между? — μεσολαβώ
как на (ново)греческом будет слово проходить? — μεσολαβώ
как на (ново)греческом будет слово протекать? — μεσολαβώ
как на (ново)греческом будет слово происходить? — μεσολαβώ
как на (ново)греческом будет слово случаться? — μεσολαβώ
как на (ново)греческом будет слово вклиниваться? — μεσολαβώ
как на (ново)греческом будет слово вторгаться? — μεσολαβώ
как с (ново)греческого переводится слово μεσολαβώ? — посредничать, быть посредником, ходатайствовать, заступаться, находиться, лежать между, проходить, протекать, происходить, случаться, вклиниваться, вторгаться


ακαταμέριστοςπτωχευτικόςδιακονόθρεμματαρσικόςμαυρολέλεκαςκάμαρηλεγενόμπρικοέχθρατεϊοποτείογυμνητεύωφεουδαρχίαυδροσκοπικόςκαλαθιάζωπολωνόςκαλλίπυγοςδεμάτιαγκριζάριστοςαναφυσητόχαρτοκιβώτιοαπέθανακουκουνάρι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit