μέσο

формы словаβ
μέσο
το 1) середина;
          στό ~ τού δρόμου — посредине улицы;
          περί τά ~α των σπουδών — в середине учёбы;
          περί τά ~α τού μηνός — в середине месяца;
2) (чаще мн.ч. ) средство, способ;
          χρησιμοποιώ όλα τά ~α — использовать все средства;
          μεταχειρίζομαι παν ~ — использовать любое средство, пользоваться любым способом;
          χρησιμοποιώ άτιμα ~α — пользоваться нечестными способами, неблаговидными средствами;
3) мн.ч. средства, деньги, ресурсы;
          ~α συντήρησης — средства к существованию;
          δέν έχω τά ~α νά πάω στά λουτρά — [phrase]у меня нет средств(__,__) чтобы поехать на курорт[/phrase];
4) мн.ч. средства (для осуществления чего-л.);
          τά ~α (της) παράγωγης — средства производства;
          ~α συγκοινωνίας — средства сообщения, транспорт;
          ~α επικοινωνίας — средства связи;
5) мн.ч. внутренности;
6) (чаще мн.ч. ) знакомства, связи; блат (прост.);
          έχω μεγάλα ~α — иметь большие знакомства, связи;
          διωρίστηκε μέ ~ (или μέ μέσα) — [phrase]он получил назначение по знакомству[/phrase];
7) :
          ~ω или διά ~ου — через (в разн знач.) ;
          διά ~ου τού δάσους — через лес;
          μεταβαίνω στό Παρίσι ~ω Ρώμης — ехать в Париж через Рим;
          τού τό ανήγγειλα διά ~ου τού αδελφού του — [phrase]я ему сообщил об этом через его брата[/phrase];

===
          βγάζω τό ζήτημα εις τό ~ — выдвигать, ставить вопрос;
          έχω τά ~α νά... — быть в состоянии (что-л. сделать) ;
          εν (τώ) ~ω — среди, посреди;
          εν ~ω ημών — среди нас;
          βρίσκομαι εν ~ω εχθρών — находиться среди врагов;
          εν τώ ~ω τής νυκτός — посреди ночи#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово середина? — μέσο
как на (ново)греческом будет слово средство? — μέσο
как на (ново)греческом будет слово способ? — μέσο
как на (ново)греческом будет слово средства? — μέσο
как на (ново)греческом будет слово деньги? — μέσο
как на (ново)греческом будет слово ресурсы? — μέσο
как на (ново)греческом будет слово средства? — μέσο
как на (ново)греческом будет слово внутренности? — μέσο
как на (ново)греческом будет слово знакомства? — μέσο
как на (ново)греческом будет слово связи? — μέσο
как на (ново)греческом будет слово блат? — μέσο
как с (ново)греческого переводится слово μέσο? — середина, средство, способ, средства, деньги, ресурсы, средства, внутренности, знакомства, связи, блат


πιλάλαβλεφαρόσπασμοςλαχανοπωλείοπαθιάζομαικούρκοςδερματάςαρχοντόπαιδοτετράποδοκοσκινίζωξεδίνωνομισματοκοπείογλοιβόγαλήνεμαέσοξγέψιμοαρθρίδιοθροώελλιμένισίςπυοδερμίτιςχαλουμόσουπαωμόλινον
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit