ίσι|ος

формы словаβ
ίσι|ος
1) ровный, прямой, не искривлённый;
          ~ τοίχος — ровная стена;
2) гладкий; ровный;
          ~ο μέτωπο — гладкий лоб;
3) равный, одинаковый; равновеликий;
          ~α ποσά — равные величины;
4) перен. равный, равноправный;
5) перен. правильный, праведный, истинный;
          ~ δρόμος — праведный, истинный путь;
6) перен. прямой, искренний (о человеке); прямодушный;

===
          ~α μεριά — лицевая сторона;
          στά ~ια — без обиняков, напрямик#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово ровный? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово прямой? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово не искривлённый? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово гладкий? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово ровный? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово равный? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово одинаковый? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово равновеликий? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово равный? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово равноправный? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово правильный? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово праведный? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово истинный? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово прямой? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово искренний? — ίσιος
как на (ново)греческом будет слово прямодушный? — ίσιος
как с (ново)греческого переводится слово ίσιος? — ровный, прямой, не искривлённый, гладкий, ровный, равный, одинаковый, равновеликий, равный, равноправный, правильный, праведный, истинный, прямой, искренний, прямодушный


εμπέτασμαυπεροπλίααγαθόβουλοςδιάταακτοφρουρόςξεμυστήρεμααμώνωφαιδρύνωακυρίευτοςΟυγγαρέζααβυσσοπελάγιοςτορευτήςλεπρόςπαφίλισουβλίζωκαταβιβασμόςουρανύςσιταράτοςγκρανκάσσαασαράντιστοςξέμπλεγμα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit