πνευματικός

формы словаβ
πνευματικός
1. 1) умственный, интеллектуальный;
          ~ή εργασία — умстненный труд;
          ~ές ικανότητες — умственные способности;
2) духовный, нравственный; культурный;
          ~ές ανάγκες (или απαιτήσεις) — духовные потребности;
          η ~ή συγγένεια — духовная близость;
          ~ή ζωή — духовная жизнь;
          ~ή καλλιέργεια — духовная культура;
          ~ό κέντρο — культурный центр;
3) тех. пневматический;

===
          ~ή ιδιοκτησία — авторские права;

2. (о) исповедник, духовник#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово умственный? — πνευματικός
как на (ново)греческом будет слово интеллектуальный? — πνευματικός
как на (ново)греческом будет слово духовный? — πνευματικός
как на (ново)греческом будет слово нравственный? — πνευματικός
как на (ново)греческом будет слово культурный? — πνευματικός
как на (ново)греческом будет слово пневматический? — πνευματικός
как на (ново)греческом будет слово исповедник? — πνευματικός
как на (ново)греческом будет слово духовник? — πνευματικός
как с (ново)греческого переводится слово πνευματικός? — умственный, интеллектуальный, духовный, нравственный, культурный, пневматический, исповедник, духовник


τσιμεντοπάσσαλοςβολταϊκόςίστημιρευστοποιώχλωράληξεφάχνισμαδιεκδικητικόςανασυσταίνωσκούξιμονυφοθυγατέραμουχτερόανθοτύριβυθοσκόπιοοποσονδήποτεαναδεχτούριασχήμιαηλιαστήριοσοκολατόχρουςμαθητόςεξέρχομαιπεφυσιωμένος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit