πρωτεύω

формы словаβ
πρωτεύω
1) первенствовать, быть первым; занимать ведущее место;
2) стоять на первом мосте, быть самым главным, важным, актуальным; [x:trans]стоять на первом мосте, быть самым главным,быть самым важным,быть самым актуальным[/x:trans]
3) быть лучше (кого-л.), превосходить (кого-л.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово первенствовать? — πρωτεύω
как на (ново)греческом будет слово быть первым? — πρωτεύω
как на (ново)греческом будет слово занимать ведущее место? — πρωτεύω
как на (ново)греческом будет слово стоять на первом мосте? — πρωτεύω
как на (ново)греческом будет слово быть самым главным? — πρωτεύω
как на (ново)греческом будет слово быть самым важным? — πρωτεύω
как на (ново)греческом будет слово быть самым актуальным? — πρωτεύω
как на (ново)греческом будет слово быть лучше? — πρωτεύω
как на (ново)греческом будет слово превосходить? — πρωτεύω
как с (ново)греческого переводится слово πρωτεύω? — первенствовать, быть первым, занимать ведущее место, стоять на первом мосте, быть самым главным, быть самым важным, быть самым актуальным, быть лучше, превосходить


ναύκληροςφρέσκοςδιακολυμβώατμονομέαςπερίλαμπροςοπόσοςαναρροφητήςαιγόδερμααυτοψηφίζομαιπτώχειαενθουσιάζομαιδεματούσυσσώρευσηκακεντρεχήςώστεαναλάμπωημίψυκτοςπερισπάωμαιφαντάζομαιεπένδυσηπολιούχος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit