παρά

формы словаβ
παρά
1. πρόθ. I μετά αΐτιατ. 1) (место) при, около, возле, у;
          ~ τήν δημοσία οδόν — около, возле шоссе;
2) несмотря на, вопреки, против;
          ~ τήν θέληση — против желания;
          ~ τήν υπόσχεση — вопреки обещанию;
          παρ' αξίαν — незаслуженно;
          παρ' ελπίδα — неожиданно, против всякого ожидания;
3) без; без чего-то, без малого;
          πέντε ~ τέταρτο — [phrase]без четверти пять[/phrase];
          ένα εκατοστάρικο ~ πέντε δραχμές — [phrase]сто драхм без пяти[/phrase];
4) за исключением, кроме;
          δέν ζητώ ~ τήν ευμενειάν σας — [phrase]я ничего не прошу, кроме вашей благосклонности[/phrase];

II μετά γεν. 1) у; от; со стороны;
          εδανείσθη ~ του φίλου του — [phrase]он взял взаймы у своего друга[/phrase];
          έλαβα παρ' αύτού επιστολήν — [phrase]я получил от него письмо[/phrase];
2) в пассивных оборотах:
          πληροφορούμαι ~ τού τάδε — быть информированным кем-л. ;
          τό επληροφορήθη ~ του αδελφού του — [phrase]он узнал это от своего брата[/phrase];
          η ενέργεια του επεδοκιμάσθη ~ πάντων — [phrase]его поступок был одобрен всеми[/phrase];
III μετά δοτ. (тк. καθαρεύουσα) (при обознач. места) при, около, возле;
          ~ τώ υπουργικώ συμβουλίω — при совете министров

===
          εφαγε ~ μίαν τεσσαράκοντα — [phrase]ему всыпали по первое число[/phrase];
          ~ ταύτα — при всём этом, несмотря на это;
          ~ φύσιν — противоестественный;
          μέρα ~ μέρα — через день;
          παρ' ολίγον или ~ λίγο или ~ τρίχα — еле-еле, чуть-чуть; ещё чуть-чуть и всё;

2. σύνδ. чем(__,__) по сравнению с..., нежели;
          προτιμώ νά φύγω ~ νά περιμένω — [phrase]я предпочитаю уйти, чем ждать[/phrase];
          κάλλιο αργά ~ ποτέ — лучше поздно, чем никогда#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово при? — παρά
как на (ново)греческом будет слово около? — παρά
как на (ново)греческом будет слово возле? — παρά
как на (ново)греческом будет слово у? — παρά
как на (ново)греческом будет слово несмотря на? — παρά
как на (ново)греческом будет слово вопреки? — παρά
как на (ново)греческом будет слово против? — παρά
как на (ново)греческом будет слово без? — παρά
как на (ново)греческом будет слово без чего-то? — παρά
как на (ново)греческом будет слово без малого? — παρά
как на (ново)греческом будет слово за исключением? — παρά
как на (ново)греческом будет слово кроме? — παρά
как на (ново)греческом будет слово у? — παρά
как на (ново)греческом будет слово от? — παρά
как на (ново)греческом будет слово со стороны? — παρά
как на (ново)греческом будет слово при? — παρά
как на (ново)греческом будет слово около? — παρά
как на (ново)греческом будет слово возле? — παρά
как на (ново)греческом будет слово чем, по сравнению с...? — παρά
как на (ново)греческом будет слово нежели? — παρά
как с (ново)греческого переводится слово παρά? — при, около, возле, у, несмотря на, вопреки, против, без, без чего-то, без малого, за исключением, кроме, у, от, со стороны, при, около, возле, чем, по сравнению с..., нежели


μπολιάζωστενοχωριέμαιφρενοκομείοριζοσπαστικοποιούμαιδείξημοχθηρότηταδαμάλιπολύτεκνοςοργήρετουσάρισματοξικολόγοςθύμησηκρυστάλλωννομοτελειακόςπαρομοίωςντροπιάζωδιασταυρούμαικλοσσοφωλιάκαλοφτιασμένοςδιαβούλιοεφτάρι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit