προσοχή

формы словаβ
προσοχή
η 1. 1) внимание;
          προκαλώ (αποσπώ) τήν ~ — вызывать (отвлекать) внимание;
          στρέφω τήν ~ μου или δίνω ~ — обращать внимаиие;
          τραβάω (или επισύρω) τήν ~ — привлекать (__чьё-л.__) внимание;
          δέν δίνω ~ σε κάτι — оставлять (__что-л.__) без внимания;
2) уход, внимание, забота;
          τά παιδιά θέλουν ~ — [phrase]дети требуют ухода, внимания[/phrase];
3) осторожность, осмотрительность;
          μετά ~ής — осторожно;
4) :
          στέκω (κάθομαι) ~ — стоять (сидеть) смирно;
          τό παράγγελμα ~ — команда «смирно»;

2. :

          προσοχή! — 1) [phrase]внимание!, берегись!, осторожно![/phrase]; 2) [phrase]смирно! (команда)[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово внимание? — προσοχή
как на (ново)греческом будет слово уход? — προσοχή
как на (ново)греческом будет слово внимание? — προσοχή
как на (ново)греческом будет слово забота? — προσοχή
как на (ново)греческом будет слово осторожность? — προσοχή
как на (ново)греческом будет слово осмотрительность? — προσοχή
как с (ново)греческого переводится слово προσοχή? — внимание, уход, внимание, забота, осторожность, осмотрительность


αποτερματίζωμαραθωνοδρόμοςβάσιμογαλακτόκονιςπολυχρονεμένοςπαράκαμψησαμαρώνομαιγυναικομάζωμααψυχίαακροπόδιονπίτταγάγγλιοωκυτόκιουπερβατόμαυρ-γιοσμαρίνιαθανάτιστοςαμμωτόνανθρακείαενσκήπτωντουμπλές
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit