σχέδιο

формы словаβ
σχέδιο
το 1) проект; план;
          τό πεντάχρονο ~ — пятилетний план, пятилетка;
          ~ απόφασης — проект резолюции;
          ~ νόμου — законопроект;
          καταστρώνω ~ — составлять план;
          εκπληρώνω (ματαιώνω) ~ — выполнять (срывать) план;
2) план, замысел, намерение; цель;
          πραγματοποιώ τά ~ά μου — осуществлять свои планы, намерения;
3) чертёж; схема;
4) эскиз, набросок;
5) рисунок; узор;
          ~ μέ μολύβι (κάρβουνο) — рисунок карандашом (углём) ;
6) образчик; фасон;
          κόβω ~ — снять фасон;

===
          ~ τόν πήρε τό ~ — [phrase]он случайно попал [/phrase] (куда-л., в какую-л. категорию)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово проект? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово план? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово план? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово замысел? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово намерение? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово цель? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово чертёж? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово схема? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово эскиз? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово набросок? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово рисунок? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово узор? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово образчик? — σχέδιο
как на (ново)греческом будет слово фасон? — σχέδιο
как с (ново)греческого переводится слово σχέδιο? — проект, план, план, замысел, намерение, цель, чертёж, схема, эскиз, набросок, рисунок, узор, образчик, фасон


υπερώαανακεφαλαίωσηπερπέραίαμβοςθεότρελλοςαυτοκτόνοςεκχυμούμαιαυγοκόβωαπορριπτικάπαρατηράωεπικυρώνωμελοποιώλούπαανάκρισηδούληδιεύθυνσημετανεωτερικάμεροφάιμουντζαλιάεκλαμψίαστραμπουλίζω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit