θεατρόφιλ|ος

формы словаβ
θεατρόφιλ|ος
любящий театр, театрал#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово любящий театр? — θεατρόφιλος
как на (ново)греческом будет слово театрал? — θεατρόφιλος
как с (ново)греческого переводится слово θεατρόφιλος? — любящий театр, театрал


δρύφρακτοπροσλαλιάκακόμορφοςδηλώβραχυτράχηλοςνεφροσκλήρυνσηκαλλωπιστήριολότοςφωτοσφαίραπατριαρχώαπόξυσμακλαβικύμβαλοκαμπάναακρανιάδιαχειριστικάκακοστόμαχοςξεκούρδιστοςμισανοικτόςενοχοποιώκακομαθαίνωκόρφος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit