έργο

формы словаβ
έργο
το 1) работа, занятие, дело;
          τί ~ κάνεις; — [phrase]чем ты занимаешься?[/phrase];
2) творение, произведение, сочинение;
          ποιητικό ~ — поэтическое произведение;
          ζωγραφικό ~ — произведение живописн;
          ~ τέχνης — произведсние искусства;
          θεατρικό ~ — пьеса;
          γλυπτικό ~ — скульптура;
          τό ~ τών χειρών μου — [phrase]дело моих рук[/phrase];
3) перен. дело, действие; дела; поступки;
          ~α αγαθά — добрые дела;
          η ζωή και τό ~ — жизнь и деятельность;
          χρειάζονται ~α καί δχι λόγια — [phrase]нужны дела, а не слова[/phrase];
          από τά λόγια έρχομαι στά ~α — переходить от слов к делу;
          ~ όλης τής ζωής μου — [phrase]дело всей моей жизни[/phrase];
          ~ φρονήσεως — благоразумный акт;
4) сооружение, постройка;
          τεχνικά ~α — технические сооружения;
          οχυρωματικά ~α — оборонительные, фортификационные сооружения или работы; [x:index]оборонительные сооружения ;оборонительные работы ;фортификационные сооружения ;фортификационные работы[/x:index]
5) работы;
          δημόσια ~α — общественные работы;
          καταναγκαστικά ~α — принудительные работы;
6) долг, обязанность;
          τό θεωρώ ~ — считать долгом, обязанностью;
          ~ μου είναι νά... — [phrase]мой долг...[/phrase];
          δέν είναι ιδικόν μου ~ νά... — [phrase]это не моя обязанность[/phrase];
7) театр., кино.??? постановка, пьеса; фильм;
          τί ~ παίζεται στό Εθνικό; — [phrase]что идёт в «Этнико»?[/phrase];
8) задание, норма;
          τελειώνω τό ~ μου — выполнять своё задание;
9) физ. работа;
10) :
          έργω (δοτ.) — в действительности, на деле, в самом деле, фактически;
          έργω βοήθεια — реальная помощь;

===
          τίθεμαι επί τό ~ — приступать к делу;
          εις ~! — [phrase]к делу![/phrase];
          ευχής ~ θά ήτο — [phrase]было бы желательно[/phrase];
          είναι ~ μου — [phrase]это моё дело[/phrase];
          μέγας είσαι Κύριε καί θαυμαστά τά ~α σου — [phrase]очень странно!, удивительно!, удивительны дела твои, господи![/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово работа? — έργο
как на (ново)греческом будет слово занятие? — έργο
как на (ново)греческом будет слово дело? — έργο
как на (ново)греческом будет слово творение? — έργο
как на (ново)греческом будет слово произведение? — έργο
как на (ново)греческом будет слово сочинение? — έργο
как на (ново)греческом будет слово дело? — έργο
как на (ново)греческом будет слово действие? — έργο
как на (ново)греческом будет слово дела? — έργο
как на (ново)греческом будет слово поступки? — έργο
как на (ново)греческом будет слово сооружение? — έργο
как на (ново)греческом будет слово постройка? — έργο
как на (ново)греческом будет слово работы? — έργο
как на (ново)греческом будет слово долг? — έργο
как на (ново)греческом будет слово обязанность? — έργο
как на (ново)греческом будет слово постановка? — έργο
как на (ново)греческом будет слово пьеса? — έργο
как на (ново)греческом будет слово фильм? — έργο
как на (ново)греческом будет слово задание? — έργο
как на (ново)греческом будет слово норма? — έργο
как на (ново)греческом будет слово работа? — έργο
как с (ново)греческого переводится слово έργο? — работа, занятие, дело, творение, произведение, сочинение, дело, действие, дела, поступки, сооружение, постройка, работы, долг, обязанность, постановка, пьеса, фильм, задание, норма, работа


τίνεόφυτοςμπρούμυτοςτσαμπουκαλούγλυκαπαντώαπύρετοςφλόγιστροαγγειόσπερμααθειάφιστοςαναβοσβήνωανατροπήεξωκυττάριοςδυϊκόςκαφεδάκιρωπικόςκαταβεβλημένοςαπανταχούαιγυπτιολόγοςανευχαριστιάζουλόβατοςμανιταρόσουπα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit