θάρρ|ος

формы словаβ
θάρρ|ος
το 1) храбрость, смелость, отвага, мужество;
          άνθρωπος άνευ ~ους — малодушный человек;
          επιδεικνύω ~ — проявлять храбрость, мужество;
          εμπνέω ~ — поднять дух, вдохнуть мужество, подбодрить;
          ???'έχε ~ — [phrase]мужайся, крепись[/phrase];
          ξαναπαίρνω ~ — воспрянуть духом;
          παίρνω ~ — бодриться;
          παίρνω (или λαμβάνω) τό ~ νά... — позволять себе, осмеливаться...;
          βρίσκω τό ~ νά... — [phrase]хватает духу(__,__) чтобы...[/phrase];
          χάνω τό ~ — а) трусить, проявлять малодушие; б) падать духом;
          μέ ~ или μετά ~ους — мужественно,смело;
2) наглость; бесцеремонность; фамильярность;
          παίρνω πολύ ~ — обнаглеть;
          δίνω ~ — давать волю, много позволять (кому-л.), распустить (кого-л.) ;
          μέ δλον τό ~ — без церемоний, запросто;
3) уверенность (б ком-л.); надежда;
          έχω τό ~ (или τά ~η) μου σέ... — возлагать надежды, надеяться на кого-л.;
4) близость, близкие отношения;
          έχω τό ~ μαζί του (или μ' αυτόν) — [phrase]я с ним близок[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово храбрость? — θάρρος
как на (ново)греческом будет слово смелость? — θάρρος
как на (ново)греческом будет слово отвага? — θάρρος
как на (ново)греческом будет слово мужество? — θάρρος
как на (ново)греческом будет слово наглость? — θάρρος
как на (ново)греческом будет слово бесцеремонность? — θάρρος
как на (ново)греческом будет слово фамильярность? — θάρρος
как на (ново)греческом будет слово уверенность? — θάρρος
как на (ново)греческом будет слово надежда? — θάρρος
как на (ново)греческом будет слово близость? — θάρρος
как на (ново)греческом будет слово близкие отношения? — θάρρος
как с (ново)греческого переводится слово θάρρος? — храбрость, смелость, отвага, мужество, наглость, бесцеремонность, фамильярность, уверенность, надежда, близость, близкие отношения


φώσωννερουλάςαραχνόφαντοςξεβρακώνομαιρωμαϊκόςαυτοκράτειραδιαπεπιστευμένοςχειλούοργώενυφαίνωανταμώνομαιπάραυταβουρλισμένηευνοϊκόςθαλπωρήενθομητικόςτραγουδίστριασφουγγαρίστραπλαντάζωτεχνίτιςέκτιση
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit