διηκριβωμέν|ος

формы словаβ
διηκριβωμέν|ος
1) тщательно проверенный, уточнённый;
2) внимательно рассмотренный#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово тщательно проверенный? — διηκριβωμένος
как на (ново)греческом будет слово уточнённый? — διηκριβωμένος
как на (ново)греческом будет слово внимательно рассмотренный? — διηκριβωμένος
как с (ново)греческого переводится слово διηκριβωμένος? — тщательно проверенный, уточнённый, внимательно рассмотренный


ανατεθείςαφιερώνωβαλάντιοαντιλαϊκάσύγκλητοςκεραμιδαριόαντέρεισμααναθυμάμαιμοιχείαπήξιμοανεμοσκορπίζωσούρντισμαφρικαλέοςαλεκτρυονικόςσάτιναπαλαβόςαήττητοανομοιομορφίααφραγκίαζοφούμαιχρυσαλοιφή
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit