εργάζομαι

формы словаβ
εργάζομαι
1. 1) работать, трудиться;
          ~ στην εφημερίδα — работать в газете;
2) работать, действовать, функционировать (о машине и т. п.);
          δέν ~ονται σήμερα τά υπουργεία — [phrase]министерства сегодня не работают[/phrase];
          τό ρολόγι μου δέν ~εται — [phrase]мои часы не ходят[/phrase];
          δέν ~εται πιά τό μυαλό του — [phrase]голова у него уже не работает[/phrase];
3) прилагать усилия, стараться, хлопотать;
          ~ πολύ διά νά τόν πείσω — прилагать много усилий(__,__) чтобы его убедить;
4) зарабатывать;

2. обрабатывать, перерабатывать, делать (что-л.);
          δέν τό εργάστηκε καλά τό κοστούμι ο ράφτης — [phrase]портной сделал костюм кое-как[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово работать? — εργάζομαι
как на (ново)греческом будет слово трудиться? — εργάζομαι
как на (ново)греческом будет слово работать? — εργάζομαι
как на (ново)греческом будет слово действовать? — εργάζομαι
как на (ново)греческом будет слово функционировать? — εργάζομαι
как на (ново)греческом будет слово прилагать усилия? — εργάζομαι
как на (ново)греческом будет слово стараться? — εργάζομαι
как на (ново)греческом будет слово хлопотать? — εργάζομαι
как на (ново)греческом будет слово зарабатывать? — εργάζομαι
как на (ново)греческом будет слово обрабатывать? — εργάζομαι
как на (ново)греческом будет слово перерабатывать? — εργάζομαι
как на (ново)греческом будет слово делать? — εργάζομαι
как с (ново)греческого переводится слово εργάζομαι? — работать, трудиться, работать, действовать, функционировать, прилагать усилия, стараться, хлопотать, зарабатывать, обрабатывать, перерабатывать, делать


πληρώγλυκόλαλοςαειφόροςμάζωμαραφέτιεκμάθησηπροσωδιακόςπενηντάχρονοςσβέσηναυτολόγοςανακύκλισμααντιμεταθετικόςένστιχτοαναθεραπεύωανθοβόλημαπιρνάριαειφανήςαγουρογέννητοςαδέλφωσηκεφαλόδεμαμπότι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit