αλφαδιά

формы словаβ
αλφαδιά
η состояние поверхности(__,__) установленное уровнем (ватерпасом, нивелиром, отвесом, угольником)



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово состояние поверхности, установленное уровнем? — αλφαδιά
как с (ново)греческого переводится слово αλφαδιά? — состояние поверхности, установленное уровнем


περιγραφήκαίγομαιεμπυρεύωπιλάτεμαδυωδίαεμπειροτεχνίαειρκτήενδόκριμαγραικικόςέκκλησηπηγαίνωοστέωμααμμοθύελλαακριβοδίκαιοςμουφτήςαποκύημααλληλοκαταγγέλλομαιτραβέρσαπρεσσάρισμασυμφιλιωτικόςδιύλισμα




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit