δύναμη

формы словаβ
δύναμη
η 1) в разн. знач. сила;
          παληκαρήσια ~ — богатырская сила;
          παραγωγικές (или κινητήριες) ~άμεις — производительные (движущие) силы;
          ηθική ~ — сила духа;
          ~ θελήσεως — сила воли;
          ~ πυρός — огневая мощь;
          φυσικές ~άμεις — силы природы;
          η ~ της βαρύτητας — физ. сила тяжести;
          ~ της έλξεως — а) физ. сила притяжения; б) сила тяги;
          ~ ίππων — лошадиная сила;
          ~άμεις της ειρήνης — силы мира;
          ~ κόμματος — сила партии;
          πλήρης ~ήμεων — полный сил;
          αποκτώ ~ — приобретать влияние;
          έχω (τήν)~ — быть в силах, мочь;
          δέν έχω τήν ~ νά... — [phrase]у меня не хватает силы(__,__) чтобы...; я не в силах...[/phrase];
          αυτό είναι πάνω από τίς δυνάμεις μου (или ανώτερο τών δυνάμεων μου) — [phrase]это сверх моих сил[/phrase];
          στην ακμή τών ~άμεων — в расцвете сил;
2) численность;
          αριθμητική ~ — численный состав;
          συνολική ~ — общая численность;
          ~ τριακοσίων ανδρών — численностью в триста человек;
3) держава;
          μεγάλες δυνάμεις — великие державы;
4) крепость (вина, раствора и т. п.);
5) мн.ч. воен. силы, войска;
          ένοπλες ~άμεις — вооружённые силы:
          ναυτικές (αεροπορικές) ~άμεις — морские (воздушные) силы;
6) мат. степень;
          ~άμει... — в силу, на основании...;

          ~άμει του άρθρου πέντε — на основании статьи пятой;

===
          πάσει (или πάση) ~άμει или με όλες τίς ~άμεις — всеми силами, изо всех сил;
          (τό) κατά -αμιν — по возможности; по мере возможности#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово сила? — δύναμη
как на (ново)греческом будет слово численность? — δύναμη
как на (ново)греческом будет слово держава? — δύναμη
как на (ново)греческом будет слово крепость? — δύναμη
как на (ново)греческом будет слово силы? — δύναμη
как на (ново)греческом будет слово войска? — δύναμη
как на (ново)греческом будет слово степень? — δύναμη
как с (ново)греческого переводится слово δύναμη? — сила, численность, держава, крепость, силы, войска, степень


αρχιμηνιάχαζοκούτιαλαφράταχυβολίαλίγδιασμαυπεράριθμοςμετακαλώδιαβολόσπαρμαανεπίσακτοςεπιόνβεβαιώαργοπάτηταηλεκτροφωταύγειαδισάκκιπολυέξοδατριακοσιοστόςγνώστηςΠαναθήναιαανταποδίδωκοσμώσυγκεντρώνω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit