πετυχαίνω

формы словаβ
πετυχαίνω
(αόρ. (ε)πέτυχα и πίτυχα) 1. 1) встречать, находить (случайно); заставать (кого-л. за чём-л.);
          καλά πού σέ πέτυχα — [phrase]хорошо(__,__) что я тебя встретил[/phrase];
          μάς πέτυχε στό φαγητό — [phrase]он нас застал за обедом[/phrase];
2) выполнять, исполнять что-л. хорошо;
          ο ράφτης μού τό πέτυχε τό κουστούμι — [phrase]портной удачно сшил мне костюм[/phrase];
3) попадать в цель;
4) добиваться (чего-л.);
          ~ τή συγκατάθεση — добиться согласия;
          ~ τό σκοπό μου — добиться своего, достигнуть цели;

2. 1) добиваться, достигать цели; иметь успех;
          η παράσταση πέτυχε — [phrase]представление имело успех[/phrase];
          η γιορτή δέν επίτυχε — [phrase]праздник не удался[/phrase];
          ~ στίς εξετάσεις — успешно выдержать экзамен;
          δέν πέτυχα νά... — [phrase]мне не удалось [/phrase] (сделать что-л.) ;
2) удаваться;
          επέτυχε η φωτογραφία — [phrase]фотография удалась[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово встречать? — πετυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово находить? — πετυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово заставать? — πετυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово хорошо? — πετυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово попадать в цель? — πετυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово добиваться? — πετυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово добиваться? — πετυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово достигать цели? — πετυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово иметь успех? — πετυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово удаваться? — πετυχαίνω
как с (ново)греческого переводится слово πετυχαίνω? — встречать, находить, заставать, хорошо, попадать в цель, добиваться, добиваться, достигать цели, иметь успех, удаваться


ζορμπαλίδικαιστοσελίδαςμικροβόλταποσφήνωσηασφαλήςερεθίζωτίγκι-τάγκαιταλιστίαποπατώσουπιάπαλλαϊκάουλήχλωραιθήραςδικτατορίσκοςσυμψηφίζωδίχτυκαμπανούλααμυγμίαποραμάνναόχθρητααρτηριοσκλήρυνση
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit